Zajęcia dla seniorów – Fizjoterapia 65+

W ramach cyklu wydarzeń promocyjnych programu Fizjoterapia 65+ Instytut Sportu i Nauki w porozumieniu z Centrum Inicjatyw Senioralnych zorganizował bezpłatne spotkanie dla seniorów, które składało się z części praktycznej (ćwiczenia fizyczne), przerwy na poczęstunek i rozmowy towarzyskie oraz części teoretycznej (wykład).

W poniedziałek 14 października na sali gimnastycznej w Przystani Posnania seniorzy uczestniczyli w grupowym treningu, który został opracowany i przedstawiony w atrakcyjnej formie, wpisując się w zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) uzupełnione o rekomendacje Instytutu Sportu i Nauki. Więcej o aktywności fizycznej w starzeniu można przeczytać w opublikowanym, na naszych łamach, artykuleNiewątpliwie najbardziej atrakcyjną częścią zajęć były, często pomijane i nienależycie doceniane przez osoby pracujące z ludźmi starszymi, gry i zabawy ruchowe, które odpowiednio zaplanowane i zrealizowane, przeciwdziałają charakterystycznemu dla wieku starszego osłabieniu funkcji poznawczych takich jak: pamięć, uwaga, koncentracja, zdolność do szybkiego podejmowania decyzji.

Po części praktycznej seniorzy udali się na poczęstunek przygotowany przez katering dietetyczny „Diety nie na żarty”, a następnie wysłuchali wykładu, w którym fizjoterapeutka mgr Monika Firkowska opowiedziała o potrzebach i korzyściach wynikających z praktykowania aktywności fizycznej. Uczestnicy spotkania dowiedzieli się, jak odpowiednio dobrane ćwiczenia fizyczne mogą oddziaływać na główne czynniki ryzyka wystąpienia chorób układu krążenia, układu mięśniowo-szkieletowego oraz chorób mózgu. Godnym podkreślenia jest, że program Fizjoterapia 65+, poza walorami zdrowotnymi i społecznymi, ma przygotować uczestników do samodzielnego i świadomego podejmowania aktywności fizycznej w przyszłości. Dla uczestników spotkania przygotowano atrakcyjne warunki uczestnictwa w pełnowymiarowym cyklu programu Fizjoterapia 65+, trwającym 8 tygodni, podczas których odbędą się 22 zajęcia grupowe oraz 2 indywidualne konsultacje/wizyty fizjoterapeutyczne w Gabinecie Fizjoterapii ISiN, na których zostaną wykonywane pomiary sprawności fizycznej w celu indywidualizacji obciążeń wysiłkowych i doborze środków treningowych.

Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem. Pragnąc stworzyć optymalne warunki do skutecznej realizacji celów programu Fizjoterapia 65+ zajęcia odbywają się w kameralnych grupach. Z tych powodów postanowiono o organizacji kolejnego spotkania.

Drugie spotkanie odbędzie się w poniedziałek 28 października o godz. 9:00 w Przystani Posnania przy ul. Wioślarskiej 72. Zapisy na drugie zajęcia odbywają się u mgr Moniki Firkowskiej pod numerem telefonu +48 511 903 860. Liczba miejsc ograniczona.