Diagnostyka

Dział diagnostyczny Instytutu Sportu i Nauki to oferta możliwych do przeprowadzenia baterii testów i prób.

Tworzenie baterii testów funkcjonalnych, wydolnościowych i sprawności specjalnych dla dyscyplin sportowych.

Instytut Sportu i Nauki to odpowiedź na największe wyzwania przed dzisiejszymi wymaganiami procesu treningowego.

W Instytucie Sportu i Nauki są tworzone wysublimowane baterie testowe dla poszczególnych dyscyplin sportowych i/lub grup celowanych. Oferta kierowana jest przede wszystkim do federacji, związków sportowych.

 

Kontrola jest ważną składową organizacji treningów.

Wprowadzamy w klubach, szkołach sportowych i reprezentacjach formy oceny bieżącej, operacyjnej i kumulatywnej zawodników na różnym poziomie zaawansowania, dostosowaną do możliwości finansowych, infrastrukturalnych i kadrowych jednostki zamawiającej.

Funkcje kontroli:

  1. ustalenie rzeczywistego stanu wytrenowania,

  2. porównanie stanu rzeczywistego ze stanem zamierzonym (celami krótko i długo terminowymi),

  3. określenie różnic między stanem rzeczywistym a zamierzonym oraz wskazanie rozwiązań sprzyjających działaniom bardziej skutecznym,

  4. wprowadzenie korekt do programu treningowego, sposobu jego realizacji, a często i celu.

 

Wprowadzenie przemyślanych procedur monitorowania stanu wytrenowania zawodników przynosi wymierne korzyści szkoleniowe.

 

Na poziomie kontroli:

  1. bieżącej (efekty bezpośrednie) – informują o bezpośrednich reakcjach na dany bodziec wysiłkowych (np. wskaźniki biochemiczne, fizjologiczne, psychologiczne i biomechaniczne);

    1. pozwalają korygować: rodzaj, intensywność, objętość i jakość obciążeń realizowanych w jednostce treningowej (podczas treningu)

  2. operacyjnej (efekty przedłużone) – informują o przedłużonych efektach treningów, które

  3. okresowej (kumulatywnej) –

Instytut Sportu i Nauki prezentuje szeroki wybór oferty - zapoznaj się i wybierz odpowiedni dla swoich potrzeb i/lub organizacji, klubu, grupy.

Badania laboratoryjne

Opis w budowie…

Badania terenowe

Opis w budowie…

Badania podczas rzeczywistej walki sportowej

Już wkrótce, jako pierwsi w Polsce umożliwimy jakościową analizę techniki i taktyki rzeczywistej walki sportowej.