Gabinet dietetyki

Gabinet dietetyki

Rozwój rynku związanego z żywnością i żywieniem oraz rozpowszechnianie na szeroką skalę połowicznych, uproszczonych i często nieprawdziwych informacji dotyczących żywienia, doprowadził do powstania chaosu informacyjnego. Bez wątpienia trudno się w nim odnaleźć, łatwo paść ofiarą niewłaściwych rozwiązań. Zespół Instytutu Sportu i Nauki w Poznaniu w oparciu o weryfikowalne doniesienia naukowe, ugruntowaną wiedzę i skuteczne praktyki kliniczne, opracował modele zindywidualizowanej współpracy z klientem, które przynoszą mierzalne efekty. 

Ogólny przebieg współpracy

  1. Konsultacja z dietetykiem, w celu zaplanowania odpowiedniej strategii działania, umożliwiającej określenie optymalnych rozwiązań pozwalających osiągnąć wyznaczone cele.
  2. Wywiad medyczny i żywieniowy, badania diagnostyczne oraz pomiary antropometryczne w celu określenia stanu zdrowia klienta oraz formy współpracy i ustalenie efektów terapii.
  3. Programowanie i planowanie terapii, wyznaczenie celów krótko- i długo- długoterminowych, przewidywanie efektów terapeutycznych.
  4. Kontrola bieżąca pozwalająca nadążnie oceniać przebieg procesu terapeutycznego.
  5. Weryfikacja efektów przedłużonych pozwalająca dokonać modyfikacji formy działań. Ocena stanowi punkt wyjścia do dalszej współpracy lub do usamodzielnienia.

Wiele jednostek chorobowych związanych z zaburzeniami metabolicznymi jest wieloczynnikowa. Dietetyk Instytutu Sportu i Nauki na poszczególnych etapach terapii może wskazać na konieczność konsultacji z ekspertem innej dziedziny: lekarzem, osteopatą, fizjoterapeutą, trenerem, psychologiem lub stałym włączeniem go zespołu pod swoim kierownictwem. Stan zdrowia i efekty terapii u pacjentów monitorowane są corocznie przez okres 5 lat od chwili usamodzielnienia.

Obszary działania

  1. Żywienie w sporcie
  2. Żywienie kliniczne
  3. Żywienie człowieka zdrowego
  4. Żywienie dzieci i młodzieży
  5. Żywienie osób starszych

Oferta

Konsultacja dietetyczna

Edukacja żywieniowa

Żywienie zindywidualizowane

Program ŻywieniePLUS

Dietetycy sportowi i kliniczni są współrealizatorami projektu Instytutu Sportu i Nauki Wsparcie rozwoju potencjału dziecka”.

Biuro

ul. Droga Dębińska 3a,
Poznań