Gabinet dietetyki

Rozwój rynku związanego z żywnością i żywieniem oraz rozpowszechnianie na szeroką skalę połowicznych, uproszczonych i często nieprawdziwych informacji dotyczących żywienia, doprowadził do powstania chaosu informacyjnego. Bez wątpienia trudno się w nim odnaleźć, łatwo paść ofiarą niewłaściwych rozwiązań. Zespół Instytutu Sportu i Nauki w Poznaniu w oparciu o weryfikowalne doniesienia naukowe, ugruntowaną wiedzę i skuteczne praktyki kliniczne, opracował modele zindywidualizowanej współpracy z klientem, które przynoszą mierzalne efekty. 

Ogólny przebieg współpracy

 1. Konsultacja z dietetykiem, w celu zaplanowania odpowiedniej strategii działania, umożliwiającej określenie optymalnych rozwiązań pozwalających osiągnąć wyznaczone cele.
 2. Wywiad medyczny i żywieniowy, badania diagnostyczne oraz pomiary antropometryczne w celu określenia stanu zdrowia klienta oraz formy współpracy i ustalenie efektów terapii.
 3. Programowanie i planowanie terapii, wyznaczenie celów krótko- i długo- długoterminowych, przewidywanie efektów terapeutycznych.
 4. Kontrola bieżąca pozwalająca nadążnie oceniać przebieg procesu terapeutycznego.
 5. Weryfikacja efektów przedłużonych pozwalająca dokonać modyfikacji formy działań. Ocena stanowi punkt wyjścia do dalszej współpracy lub do usamodzielnienia.

Wiele jednostek chorobowych związanych z zaburzeniami metabolicznymi jest wieloczynnikowa. Dietetyk Instytutu Sportu i Nauki na poszczególnych etapach terapii może wskazać na konieczność konsultacji z ekspertem innej dziedziny: lekarzem, osteopatą, fizjoterapeutą, trenerem, psychologiem lub stałym włączeniem go zespołu pod swoim kierownictwem. Stan zdrowia i efekty terapii u pacjentów monitorowane są corocznie przez okres 5 lat od chwili usamodzielnienia.

Obszary działania

 1. Żywienie w sporcie
 2. Żywienie kliniczne
 3. Żywienie człowieka zdrowego
 4. Żywienie dzieci i młodzieży
 5. Żywienie osób starszych

OFERTA

Umów się na wizytę!

Cennik

Konsultacja dietetyczna

Konsultacja prowadzi do wstępnego rozeznania i sformułowania opcji działania w zakresie zmiany nawyków żywienia. Stanowi punkt wyjścia do współpracy w ramach edukacji żywieniowej, żywienia zindywidualizowanego lub połączenia ów modeli – program ŻywieniePLIUS.

Podczas konsultacji żywieniowej dokonana zostaje ocena stanu odżywienia, zdrowia i stylu życia oraz określenie grup czynników ryzyka i konsekwencji braku zmian oraz wskazanie rozwiązań profilaktycznych.

Dla osób, które chcą:

 1. wprowadzić zmiany w swoim żywieniu
 2. skutecznie wspomóc leczenie chorób metabolicznych
 3. kształtować właściwe nawyki żywieniowe swoich dzieci.

Edukacja żywieniowa

“Do życiowego sukcesu człowieka prowadzą dwie ścieżki: edukacja i ruch.”

Edukacja żywieniowa to skuteczne, indywidualne programy edukacyjne tworzone w oparciu o własny sposób odżywiania, identyfikacją mocnych i słabych stron codziennej diety oraz jej adekwatność do stylu życia, stanu zdrowia i aktywności fizycznej. Wykorzystanie na potrzeby praktyki klinicznej metodologii naukowej gwarantuje dokładność i rzetelność zebranych i oparcowanych danych. Analizowane jest kilkadziesiąt wskaźników diety, które stanowią podstawę do przygotowania indywidualnego programu edukacyjnego, podczas którego stopniowo  wygaszane będą stare nawyki żywieniowe i na bazie przedstawianych informacji nabywane nowe. 

Programy edukacyjne ISiN mają przyjazną formę dla klientów i są gwarancją utrzymania długotrwałych rezultatów. Co istotne, uczą samodzielności i niezależności.

Stanowią odpowiedź na aktualny stan zdrowia oraz wymagania związane z życiem codziennym, aktywnością fizyczną czy treningiem sportowym.

Edukacja żywieniowa przeznaczona jest dla młodzieży i osób dorosłych, które:

 1. chcą kształtować swoje nawyki żywieniowe, na bazie analizy własnego sposobu żywienia, jego mocnych i słabych stron (analiza dziennika żywienia)
 2. zainteresowane są zdrowiem, poprawą samopoczucia i prewencją chorób metabolicznych tj. nadwaga, otyłość, cukrzyca typu 2
 3. dążą do redukcji masy ciała i/lub do rozwoju umiejętności kształtowania swojej masy ciała
 4. często przebywają w podróży (w związku z aktywnością zawodową czy sportową, czy pasją)
 5. są aktywne fizycznie i zależy im na poprawie wyników sportowych, wsparciu odpowiednim żywieniem.

W cyklu wizyt kontrolno-edukacyjnych, a zakładamy minimum 3 wizyty kontrolne, klient realizuje pakiet, opracowanych specjalnie dla niego zadań (indywidualizacja działań i rozwiązań). Spotkanie kontrolne odbywa się raz w miesiącu i trwa 1,5 godziny. 

Rolą dietetyka jest:

 1. opracowanie planu i zarządzanie procesem realizacji powziętych przez klienta celów
 2. zbadanie stanów wyjściowych, dobór badań diagnostycznych oraz opracowanie wyników
 3. dostarczanie wiedzy i skutecznych rozwiązań.

Żywienie zindywidualizowane

Zrozum swoje unikalne potrzeby żywieniowe w oparciu o swoją biologię.

Najlepsza dieta nie istnieje. Naukowe fakty wskazują, że spersonalizowane zalecenia żywieniowe przewyższają efektywnością uniwersalne podejście (zalecenia populacyjne). Czasem te same produkty u jednej osoby wpływają niekorzystnie (są częścią „złej diety”), a u drugiej wpływają korzystnie na zdrowie (są częścią „dobrej diety”).

W naszej ofercie proponujemy sprawdzone i udokumentowane badaniami rozwiązanie, które gwarantuje opracowanie indywidualnego żywienia. Wykorzystując doświadczenie naukowe planujemy procedury testowania, które za pomocą obiektywnych wskaźników biochemicznych, które informują o indywidualnej reakcji na spożywany pokarm.

Systematyczna, specjalistyczna analiza wyników dostarczonych przez klientów, umożliwia wskazanie produktów oraz wielkości ich porcji, które będą korzystne dla ich zdrowia.

Żywienie zindywidualizowane jest dla osób dorosłych, dzieci i młodzieży, które:

 1. zainteresowane są utrzymaniem zdrowia i prewencją lub terapią zespołu chorób metabolicznych (np. insulinoodporność, nadciśnienie tętnicze, otyłość)
 2. chcą zredukować masę ciała (nadwaga)
 3. są aktywne fizycznie i zależy im na poprawie wyników sportowych, przez wsparcie odpowiednim żywieniem
 4. jako sportowcy oczekują ukierunkowania przemian zachodzących pod wpływem treningu oraz wspomagania osiągania założonych celów.

W cyklu wizyt kontrolnych, punktem wyjścia jest precyzyjne określenie celu współpracy.

Zakładamy minimum 3 wizyty kontrolne, a ich całkowita ilość zależy od liczby testowanych produktów i potraw oraz intensywności podjętych działań. Klient dostarcza dane biochemiczne do specjalistycznej analizy, na podstawie której otrzymuje informacje, jakie produkty są dla niego korzystne i jak je wpasować w codzienne żywienie.

Rolą dietetyka jest:

 1. opracowanie indywidualnie dostosowanych procedur testowania
 2. analiza dostarczonych przez klienta wyników, która umożliwia wskazanie nie tylko produktów korzystnych, także odpowiednie wielkości ich porcji.

Program ŻywieniePLUS

XXI w. to początek ery medycyny spersonalizowanej.

Kompleksowy program żywieniowy jest najczęściej wybieraną przez naszych klientów forma współpracy. Realizując Indywidualizację żywienia oraz Edukację żywieniową w jednym czasie, klient zyskuje kontrolę nad odżywianiem oraz otrzymuje wiedzę, którą potrafi wykorzystać na co dzień. Program ŻywieniePlus pozwala utrwalić nowe, prawidłowe nawyki żywieniowe na podstawie indywidualnie opracowanej listy produktów i potraw oraz wielkości ich porcji.

Program ŻywieniePlus przeznaczony jest dla młodzieży, osób dorosłych i starszych, które:

 1. chcą poprawić swoje nawyki żywieniowe, na bazie analizy własnego sposobu żywienia, jego mocnych i słabych stron (analiza dziennika żywienia)
 2. zainteresowane są zdrowiem, poprawą samopoczucia i prewencją chorób metabolicznych nadwaga, otyłość, cukrzyca typu 2
 3. dążą do redukcji masy ciała i/lub do rozwoju umiejętności kształtowania swojej masy ciała
 4. są aktywne fizycznie i zależy im na poprawie wyników sportowych, wsparciu odpowiednim żywieniem.

W cyklu wizyt kontrolno-edukacyjnych, a zakładamy minimum 3 wizyty kontrolne, klient realizuje pakiet, opracowanych dla niego zadań (indywidualizacja działań i rozwiązań) oraz dostarcza dane biochemiczne do specjalistycznej analizy, na podstawie, której otrzymuje informacje jakie produkty są dla niego korzystne i jak je wpasować do codziennej diety.

Spotkanie kontrolne odbywa się raz w miesiącu i trwa 1,5 godziny. Punktem wyjścia jest precyzyjne określenie celu współpracy.

Rolą dietetyka jest:

 1. zbadanie stanów wyjściowych, dobór badań diagnostycznych oraz opracowanie wyników
 2. opracowanie indywidualnie dostosowanych procedur testowania
 3. opracowanie planu i zarządzanie procesem realizacji powziętych przez klienta celów
 4. analiza dostarczonych przez klienta wyników, która umożliwia wskazanie nie tylko produktów korzystnych, także odpowiednie wielkości ich porcji
 5. dostarczanie wiedzy i skutecznych rozwiązań.

Dietetycy sportowi i kliniczni są współrealizatorami projektu Instytutu Sportu i Nauki Wsparcie rozwoju potencjału dziecka”.