Profilaktyka zdrowotna – współpraca z WZiSS UM Poznań

Profilaktyka zdrowotna – podsumowanie 

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Miasta Poznań co roku z licznymi podmiotami organizuje szereg wydarzeń prozdrowotnych, podczas, których mieszkańcy miasta mogą bezpłatnie skorzystać z usług medycznych, profilaktycznych i z obszaru kultury fizycznej. W dniu 1 października odbyło się spotkanie podsumowujące akcje organizowana w 2019 r. Na które zostali zaproszeniu przedstawiciele Instytutu Sportu i Nauki. ISiN na spotkaniu reprezentowały Monika Firkowska i Katarzyna Ziółkowska-Szyszło.

Instytut Sportu i Nauki, w tym roku dla poznańskich seniorów przygotował ocenę sprawności fizycznej oraz konsultacje fizjoterapeutyczne podczas „Białych Sobót” na Rodzinnych Ogródkach Działkowych oraz w strefie „Lato Zdrowe i Międzypokoleniowe” w czasie Lata na Targach Poznańskich.

W trakcie podsumowań zastępca Prezydenta Miasta Poznania Jędrzej Solarski oraz Zastępca Dyrektora Wydziału Zdrowia UM Joanna Olenderek wyrazili podziękowania za owocną współpracę oraz wkład w rozwój postaw prozdrowotnych i profilaktykę zdrowotną poznanianek i poznaniaków. Podkreślono dobry odbiór realizowanych działań społecznych i zaznaczono aspiracje Urzędu Miasta do kontynuacji przedsięwzięcia w kolejnych latach, by zapewnić odbiorcom coraz szerszy wachlarz możliwości.

W roku 2019 w badaniach i poradach wzięło dział ok. 700 osób, natomiast strefę „Lato Zdrowie i Międzypokoleniowe” odwiedziło ok. 2500, poznaniaków, a podczas „Białych Sobót” udzielono prawie 2000 usług.

Biuro

ul. Droga Dębińska 3a,
Poznań