Gabinet psychologii

Konsultacja psychologiczna

Doradztwo psychologiczne

Coaching zawodowy

Coaching zawodowy dla sportowców

Gabinet psychologii

Klienci Instytutu Sportu i Nauki mogą korzystać ze wsparcia psychologicznego (rozwój osobisty i pomoc psychologiczna) oraz coachingu zawodowego (coaching II generacji czyli praktyka oparta na dowodach, przede wszystkim adaptacji wiedzy i wyników badań naukowych z zakresu psychologii).

Dla części osób działania te stanowią drogę wprost do powziętych celów, dla części zaś są elementem interdyscyplinarnego projektu.

Ogólny przebieg współpracy

KROK PIERWSZY

w kontakcie bezpośrednim lub online

Współpracę rozpoczynamy od konsultacji, która pozwala na:

  1. wstępne rozeznania w sprawie klienta
  2. sformułowanie opcji działania na rzecz pożądanej zmiany
  3. nawiązanie relacji, stanowiącej jeden z kluczowych czynników powodzenia.

KROK DRUGI

w kontakcie bezpośrednim lub online

Przechodzimy do realizacji celów klienta, podejmując pracę w adekwatnej formie do specyfiki pożądanej zmiany. Będzie to więc jedna z poniższych opcji:

  1. doradztwo psychologiczne – pomoc psychologiczna i profesjonalne wsparcie w rozwoju osobistym, z elementami treningu umiejętności
  2. coaching zawodowy dla różnych specjalistów (w szczególności trudniących się zawodowo: pomaganiem ludziom, doradztwem, leczeniem i edukacją) oraz sportowców.

W obu przypadkach, praca na rzecz celu klienta odbywa się na 60-minutowych sesjach oraz  pomiędzy nimi (zadania, informacja zwrotna, mailowy/telefoniczny kontakt wspomagający, materiały dydaktyczne), co czyni pracę efektywną i skuteczną.

Liczba sesji jest zależna od specyfiki realizowanego celu oraz zaangażowania i możliwości klienta (cykle krótkie 3-5 sesji, długie 7-10).

Ramę formalną stanowi pisemny Kontrakt określający formę działania, cel i warunki współpracy między stronami. 

Realizujemy coaching II generacji czyli praktyka oparta na dowodach, przede wszystkim adaptacji wiedzy i wyników badań naukowych z zakresu psychologii.

KROK TRZECI

w kontakcie bezpośrednim lub online

Po 3 miesiącach od ostatniej sesji odbywa się follow up – spotkanie kontrolne poświęcone:

  1. podsumowaniu postępów, tych utrzymanych i tych dodanych po ostatniej sesji
  2. reflektowaniu istotnych spraw związanych z celem
  3. odniesieniu się do aktualnych zapotrzebowaniom klienta.

Follow up trwa 45 minut do 1 godziny.

W TRAKCIE PROCESÓW DORADCZYCH I COACHINGOWYCH

Stosujemy systemowe i interdyscyplinarne podejście.

Korzystamy z superwizji oraz konsultacji ze specjalistami reprezentującymi różne dziedziny, tak w zespole ISiN, jak i poza nim.

 

Biuro

ul. Droga Dębińska 3a,
Poznań