Gabinet psychologii

Klienci Instytutu Sportu i Nauki mogą korzystać ze wsparcia psychologicznego (rozwój osobisty i pomoc psychologiczna) oraz coachingu zawodowego (coaching II generacji czyli praktyka oparta na dowodach, przede wszystkim adaptacji wiedzy i wyników badań naukowych z zakresu psychologii).

Dla części osób działania te stanowią drogę wprost do powziętych celów, dla części zaś są elementem interdyscyplinarnego projektu.

Ogólny przebieg współpracy

KROK PIERWSZY

w kontakcie bezpośrednim lub online

Współpracę rozpoczynamy od konsultacji, która pozwala na:

 1. wstępne rozeznania w sprawie klienta
 2. sformułowanie opcji działania na rzecz pożądanej zmiany
 3. nawiązanie relacji, stanowiącej jeden z kluczowych czynników powodzenia.

KROK DRUGI

w kontakcie bezpośrednim lub online

Przechodzimy do realizacji celów klienta, podejmując pracę w adekwatnej formie do specyfiki pożądanej zmiany. Będzie to więc jedna z poniższych opcji:

 1. doradztwo psychologiczne – pomoc psychologiczna i profesjonalne wsparcie w rozwoju osobistym, z elementami treningu umiejętności
 2. coaching zawodowy dla różnych specjalistów (w szczególności trudniących się zawodowo: pomaganiem ludziom, doradztwem, leczeniem i edukacją) oraz sportowców.

W obu przypadkach, praca na rzecz celu klienta odbywa się na 60-minutowych sesjach oraz  pomiędzy nimi (zadania, informacja zwrotna, mailowy/telefoniczny kontakt wspomagający, materiały dydaktyczne), co czyni pracę efektywną i skuteczną.

Liczba sesji jest zależna od specyfiki realizowanego celu oraz zaangażowania i możliwości klienta (cykle krótkie 3-5 sesji, długie 7-10).

Ramę formalną stanowi pisemny Kontrakt określający formę działania, cel i warunki współpracy między stronami. 

Realizujemy coaching II generacji czyli praktyka oparta na dowodach, przede wszystkim adaptacji wiedzy i wyników badań naukowych z zakresu psychologii.

KROK TRZECI

w kontakcie bezpośrednim lub online

Po 3 miesiącach od ostatniej sesji odbywa się follow up – spotkanie kontrolne poświęcone:

 1. podsumowaniu postępów, tych utrzymanych i tych dodanych po ostatniej sesji
 2. reflektowaniu istotnych spraw związanych z celem
 3. odniesieniu się do aktualnych zapotrzebowaniom klienta.

Follow up trwa 45 minut do 1 godziny.

W TRAKCIE PROCESÓW DORADCZYCH I COACHINGOWYCH

Stosujemy systemowe i interdyscyplinarne podejście.

Korzystamy z superwizji oraz konsultacji ze specjalistami reprezentującymi różne dziedziny, tak w zespole ISiN, jak i poza nim.

OFERTA

Umów się na wizytę!

Cennik

Doradztwo psychologiczne

w kontakcie bezpośrednim lub online

Doradztwo psychologiczne dla dorosłych (indywidualne).

Jest to pomoc psychologiczna i profesjonalne wsparcie w rozwoju osobistym, z elementami treningu umiejętności.

Od wskazówek, poprzez wsparcie w zmianach do projektów rozwoju i zmian.

Przeznaczone jest dla osób dorosłych zdrowych psychicznie, by mogły:

 1. pokonać wyzwania życiowe lub rozwiązać problemy
 2. zyskać wsparcie w realizacji celów osobistych i zadań życiowych
 3. lepiej radzić sobie z sytuacjami trudnymi lub doskonalić umiejętności psychospołeczne.

Dla przykładu, cele mogą być związane z następującymi tematami: zmiana stylu życia, wzrost skuteczności życiowej i poczucia kontroli, wprowadzenie w życie zaleceń specjalistów (np. dietetyka, lekarza, trenera), radzenie sobie ze zmianami związanymi z wiekiem czy chorobą, radzenie sobie z wyzwaniami czy problemami życiowymi, rozpoczęcie nowego etapu w życiu (reorganizacja życia po rozwodzie czy rozpoczęciu pracy zawodowej, albo opieki nad rodzicami, itp.), rozwój różnych umiejętności: komunikacja, rozwiązywanie problemów, asertywność, planowanie, zmiana ról życiowych, poprawa samopoczucia lub poziomu zadowolenia/szczęścia życiowego, relacje interpersonalne (w tym partnerskie) i konflikty, itd.

W przypadku realizacji jednego konkretnego celu krótkoterminowego, działania lub pomysłu – realizujemy zwykle cykl 3-5 sesji. Gdy chodzi o realizację złożonych i długoterminowych celów, stanowiących wyzwanie – w grę wchodzi cykl 7-10 sesji.

Finalnie liczba sesji jest zależna od specyfiki realizowanego celu oraz zaangażowania i możliwości klienta.

Pojedyncza sesja trwa godzinę zegarową. Wypełnia ją nie tylko dialog oparty na pytaniach, ale i praca bazująca na metodach i narzędziach warsztatowych oraz twórczych.

Sesje odbywają się zwykle co 2-3 tygodnie. Pomiędzy sesjami klienci realizują zadania, co czyni prace efektywną i skuteczną.

Rolą psychologa – doradcy jest:

 1. dostarczenie wiedzy, doświadczenia i dobrych praktyk
 2. ukierunkowywanie i organizowanie pracy
 3. udzielanie informacji zwrotnych
 4. psychoedukacja

Doradztwo psychologiczne pozwala:

 1. zdefiniować cele życiowe, rozwojowe i wskaźniki ich realizacji – wiem dokładnie co mam do zrobienia
 2. zaplanować i zorganizować realizację celu, a więc zmianę – wiem co i jak mam zrobić, mam plan/projekt
 3. pozyskać informacje i wskazówki niezbędne do osiągnięcia pożądanych rezultatów – mam wskazówki i informacje
 4. wykorzystać posiadane zasoby i możliwości do zwiększenia efektywności i skuteczności podejmowanych działań – wykorzystuję to co już mam, działam efektywnie i skutecznie
 5. podtrzymywać motywację do zmian, do realizacji dążeń i celów – wciąż mi się chce, wiem jak siebie zmotywować
 6. rozwinąć umiejętności – trenuję potrzebne mi umiejętności.
 7. podejmować kluczowe decyzje.

Coaching zawodowy

Coaching zawodowy to forma współpracy skierowana dla specjalistów różnych profesji, w szczególności trudniących się zawodowo: pomaganiem ludziom, doradztwem, leczeniem i edukacją (np. trenerzy sportowi, fizjoterapeuci, psychologowie, psychoterapeuci, lekarze, dietetycy, logopedzi, doradcy, trenerzy personalni, psychoedukatorzy, trenerzy i szkoleniowcy, pedagodzy, architekci; także na stanowiskach menedżerskich).
Oferta również skierowana jest dla sportowców.

Od inspiracji, poprzez wsparcie w zmianach, do projektów rozwoju zawodowego.

Jest to indywidualna praca z coachem, służąca realizacji konkretnych celów zawodowych i rozwojowych oraz kreatywnych pomysłów. Siłą napędową zmian są osobiste odkrycia, refleksje, zasoby i kreatywne pomysły klienta, znajdujące swój finał w konkretnym planie działania.
Realizacja w kontakcie bezpośrednim lub via Skype.

Dla przykładu, cele coachingowe mogą być związane z następującymi tematami:

 • planowanie kariery czy wsparcie w realizacji pomysłu na nią,
 • zmiana zajęcia czy miejsca pracy,
 • zmiana struktury aktywności zawodowej.

Powrót do pracy, realizacja marzeń czy kreatywnych pomysłów, pokonanie problematycznych nawyków czy wzorców funkcjonowania zawodowego, relacje zawodowe, wzrost zarobków, kreowanie ścieżki rozwoju zawodowego w kontekście celów zawodowych, rozwiązanie konkretnego problemu zawodowego, wypalenie zawodowe.

coaching, psycholog poznań, coach poznań, psycholog poznan

 

Współpraca z psychologiem

Praca coachingowa odbywa się na sesjach (60 minut) i pomiędzy nimi (zadania, wymiana mailowa). W przypadku realizacji jednego konkretnego celu krótkoterminowego, działania lub pomysłu – realizujemy zwykle cykl 3-5 sesji. Realizacja złożonych i długoterminowych celów, stanowiących wyzwanie – zajmuje średnio 7-10 sesji.
Finalnie liczba sesji jest zależna od specyfiki celu coachingowego oraz zaangażowania i możliwości klienta.
Odstępy między sesjami wynoszą zwykle co 2-3 tygodnie, ale i one są indywidualizowane.

Rolą coacha jest:

 • tworzenie odpowiedniego środowiska do samodzielnej pracy klienta,
 • poszerzanie jego pola świadomości,
 • pobudzanie do refleksji i twórczego myślenia, inspirowanie,
 • wspomaganie praktycznego działania.

Coaching zawodowy pozwala:

 • precyzyjnie zdefiniować cele i wskaźniki ich realizacji – wiem dokładnie co mam do zrobienia,
 • zaplanować i zorganizować realizację celu, a więc zmianę – wiem co, jak i po co mam zrobić, mam plan/projekt,
 • wykorzystać posiadane zasoby i możliwości do zwiększenia efektywności i skuteczności podejmowanych działań – wykorzystuję to co już mam, działam efektywnie i skutecznie,
 • podtrzymywać motywację do zmian, do realizacji dążeń i celów – wciąż mi się chce, wiem jak siebie zmotywować,
 • podejmować kluczowe decyzje,
 • zwiększać świadomość własnego funkcjonowania zawodowego, czynionych postępów oraz monitorować proces realizacji celów (refleksja, rzetelna i trafna ocena),
 • wzmocnić markę osobistą.

Jest to doskonała alternatywa dla: osamotnienia, przeciążenia, wpadania w stare nawyki i schematy lub do głaskania się po niezadowolonej głowie.

Coaching zawodowy dla sportowców

Od inspiracji, poprzez wsparcie w zmianach do projektów rozwoju zawodowego

Prędzej czy później, każdy zawodnik kończy karierę sportową. Jest to czas szczególny, pełen wyzwań, stresujących sytuacji, tym samym wymagający przygotowania. To ono (lub niestety jego brak) w istotny sposób wpływa na konsekwencje zakończenia kariery oraz przebieg adaptacji do znaczącej zmiany w życiu.

Dla kogo?

 1. dla sportowców w trakcie kariery sportowej, którzy chcą się przygotować do późniejszego życia zawodowego

 2. dla sportowców w trakcie kariery sportowej, chcących stworzyć zawodowy plan B na wypadek nieoczekiwanego/wymuszonego zakończenia kariery (trwały uraz, choroba czy niemożność uprawiania sportu z innych powodów, rezygnacja)

 3. dla tych, na progu “sportowej emerytury”, którzy jeszcze nie mają pomysłu na siebie

 4. dla młodzieży od 17 r. ż., zainteresowanej planowaniem przyszłości po przygodzie ze sportem młodzieżowym

Jest to indywidualna praca z coachem, służąca realizacji konkretnych celów zawodowych i rozwojowych oraz kreatywnych pomysłów. Siłą napędową zmian są osobiste odkrycia, refleksje, zasoby i kreatywne pomysły klienta, znajdujące swój finał w konkretnym planie działania.

Realizacja w kontakcie bezpośrednim lub via Skype.

Coaching zawodowy dla sportowców pozwala:

 1. wybrać optymalne zajęcie zawodowe i rolę zawodową (w sporcie lub poza nim)
 2. przejąć kontrolę nad swoją przyszłością zawodową i wytyczyć jej ścieżkę
 3. budować tożsamość zawodową
 4. podejmować kluczowe decyzje
 5. precyzyjnie zdefiniować cele zawodowe i wskaźniki ich realizacji
 6. zaplanować i zorganizować realizację celu
 7. pozyskać wsparcie w:
  • realizacji powziętego planu zawodowego
  • radzeniu sobie ze zmianami i nowymi wymaganiami sytuacji życiowej
  • pokonywaniu wyzwań fazy przejściowej między karierą sportową, a karierą zawodową
  • przeorganizowaniu struktury aktywności
  • rozwijaniu skuteczności zawodowej
 8. wykorzystać posiadane zasoby, w tym pasje i kompetencje
 9. zwiększać świadomość własnego działania, czynionych postępów oraz monitorować proces realizacji celów (refleksja, rzetelna i trafna ocena).

Jest to doskonała alternatywa dla: oczekiwania, że jakoś to będzie; udawania, że nie ma sprawy; mylnego założenia, że jeszcze mam czas, braku przygotowania generującego problemy.

Praca coachingowa odbywa się na sesjach (60 minut) i pomiędzy nimi (zadania, wymiana mailowa). W przypadku realizacji jednego konkretnego celu krótkoterminowego, działania lub pomysłu – realizujemy zwykle cykl 3-5 sesji. Gdy chodzi o realizację złożonych i długoterminowych celów, stanowiących wyzwanie dla klienta i wymagających zmian wzorców zachowania – w grę wchodzi cykl 7-10 sesji.

Finalnie liczba sesji jest zależna od specyfiki celu coachingowego oraz zaangażowania i możliwości klienta. Odstępy między sesjami wynoszą zwykle co 2-3 tygodnie, ale i one są indywidualizowane.

Coaching prowadzi Katarzyna Ziółkowska-Szyszło.