Pokój trenera

Umiejętności ruchowe podstawą całożyciowej rekreacji

Nauczanie

  • Nauka olimpijskiego podnoszenia ciężarów
  • Nauczanie umiejętności technicznych w piłce nożnej, ręcznej i koszykówce
  • Nauka trójboju i ćwiczeń oporowych
  • Nauka techniki biegu
  • Nauka techniki pływania

Głównym celem nauczania motorycznego jest wykształcenie wśród dzieci i dorosłych umiejętności potrzebnych do aktywnego uczestnictwa w kulturze fizycznej. Oprócz nabycia podstawowego poziomu sprawności fizycznej i wiedzy o treningu, także podstawowych umiejętności ruchowych. Umiejętności ruchowe są niezbędne, aby aktywnie i uczestniczyć w grach, zabawach, ćwiczeniach fizycznych i, ostatecznie, rozgrywkach sportowych. Odgrywają one znamienitą rolę w wychowaniu fizycznym i sporcie. Nie każdy posiada poziom umiejętności ruchowych niezbędny do czerpania przyjemności z uczestnictwa w grach, zabawach i sporcie.

Leczenie ruchem

Zdrowie

  • Powrót do wysiłku fizycznego
  • Profilaktyka zdrowia
  • Leczenie ruchem
  • Gimnastyka korekcyjna dla dzieci

Istnieje oparta na dowodach podstawa do przypisywania ćwiczeń fizycznych, jako lek w leczeniu 26 różnych chorób, tj. choroby psychiatryczne (depresja, lęk, stres, schizofrenia), choroby neurologiczne (demencja, choroba Parkinsona, stwardnienie rozsiane), choroby metaboliczne (otyłość, hiperlipidemia, zespół metaboliczny, zespół policystycznych jajników, cukrzyca typu 1 i 2), choroby kardiologiczne (nadciśnienie tętnicze, choroba wieńcowa, niewydolność serca, chromanie przedsionków, udar mózgu), choroby pulmonologiczne (przewlekła obturacyjna choroba płuc, astma, mukowiscydoza); zaburzenia mięśniowo-szkieletowe (choroba zwyrodnieniowa stawów, osteoporoza ból pleców, reumatoidalne zapalenie stawów) i nowotwory. Na potrzeby kliniczne opracowano dla każdej choroby najlepsze możliwe wskazania optymalnego rodzaju i objętości/intensywności wysiłku fizycznego.

Całożyciowy wysiłek fizyczny

Rekreacja i sport amatorski

Procent młodzieży, która podąży ścieżką kariery zawodniczej i sportu wyczynowego jest stosunkowo niewielki. W tym kontekście znacząco większa liczba młodzieży i dorosłych zdecyduje się uprawiać sport na poziomie amatorskim lub rekreacyjnym, lub zrezygnuje z jego podejmowania. Dziecko wychowane w pasji do ruchu, będzie rodzicem, dla którego aktywność fizyczna będzie sposobem na dobrze spędzony wolny czas. Taki rodzic wychowa kolejne pokolenie dzieci i młodzieży dla których sport będzie częścią stylu życia i okazją do dobrej zabawy, a być może zawodniczej przyszłości. Instruktorzy i trenerzy ISiN zagwarantują, by czas spędzony na treningu był przyjemny, bezpieczny i przyniósł wymierne efekty. Jednocześnie zadbają o walory edukacyjne, by możliwe było świadome sterowanie własnym treningiem w przyszłości.