Gabinet fizjoterapii

Projekt Fizjoterapia 65+

Masaże

Fizjoterapia pourazowa i pooperacyjna

Fizjoterapia geriatryczna

Fizjoterapia w ciąży

Leczenie ruchem

Gabinet fizjoterapii

Reaktywność i naturalne zdolności adaptacyjne organizmu wykorzystuje fizjoterapia w celu zapewnienia kształtowania, utrzymania, bądź przywracania masykalnej sprawności fizycznej, zdolności ruchowych i czynności użytkowych. Zakres oddziaływań terapeutycznych obejmuje usługi, realizowane, gdy sprawność ruchowa oraz prawidłowe funkcjonowanie (także społeczne) są zagrożone przez starzenia się, doznane urazy, choroby, wszelakie zaburzenia oraz czynniki środowiskowe.

Nieodłącznym elementem procesu rehabilitacyjnego jest interakcja pomiędzy fizjoterapeutą a pacjentem, pacjentem a rodziną i specjalistami, którzy wspomagają działania fizjoterapeutyczne, m. in. osteopatą, dietetykiem, psychologiem, bądź lekarzami różnych specjalizacji.

Niezbędną częścią, na każdym etapie terapii, jest edukacja fizjoterapeutyczna. Stanowi ona ogół procesów i oddziaływań, których celem jest wskazanie pacjentowi problemu, przyczyny jego występowania, zwiększenie świadomości własnego ciała oraz czynników, które na nie oddziałują, a także wdrażanie odpowiednich rozwiązań. W części edukacyjnej fizjoterapeuta dąży do wypracowania właściwych nawyków u pacjenta, tak, aby świadom swojego ciała i procesów w nim zachodzących, mógł w pełni uczestniczyć w życiu rodzinnym, społecznym i zawodowym.

Ogólny przebieg współpracy:

  1. Konsultacja z fizjoterapeutą, której celem jest analiza problemu pacjenta.
  2. Badanie podmiotowe (wywiad) i badanie przedmiotowe (ocena postawy, specyficzne testy), których celem jest zabranie od pacjenta wszelkich informacji istotnych dla procesu terapeutycznego oraz zlokalizowanie zaburzeń poszczególnych układów organizmu (postawienie diagnozy).
  3. Planowanie terapii. Na podstawie uzyskanych informacji i wyników następuje programowanie procesu rehabilitacji, określenie celów krótko- i długoterminowych oraz przewidywanie efektów terapeutycznych. Plan rehabilitacji jest zawsze dostosowany do stanu zdrowia i możliwości pacjenta.
  4. Realizacja i kontrola efektów pozwala określić, czy proces terapeutyczny zmierza we właściwym kierunku.
  5. Weryfikacja efektów przedłużonych. Na podstawie wcześniej opracowanego planu następuje weryfikacja celu terapeutycznego określonego przez pacjenta i fizjoterapeutę. Ocena stanowi punkt wyjścia do dalszej współpracy lub do usamodzielnienia.

W poznańskim Instytucie Sportu i Nauki neurobiolodzy, fizjoterapeuci i specjaliści zajmujący się ruchem współtworzą programy terapeutyczne, które oddziałują na układ nerwowy w sposób silniejszy niż w innych terapiach. Między innymi, pozwalają utrzymać wysoką sprawność funkcji poznawczych (intelektualnych), a także zapobiegają spadkowi jej poziomu w procesie starzenia się i w różnych jednostkach chorobowych, np. otyłości, insulinooporności, cukrzycy.

Fizjoterapeuci są współrealizatorami projektów Instytutu Sportu i Nauki Wsparcie rozwoju potencjału dziecka” oraz“Aktywna Rodzina”  realizowanymi w miastach Gniezno i Poznań.

 

Wypełnij formularz kontaktowy

Odpowiadamy najszybciej jak to możliwe

Biuro

ul. Droga Dębińska 3a,
Poznań