Kultura dopingu – warsztaty dla rodziców

Sezon w Akademii Piłkarskiej ISiN Mnichowo rozpoczął się 6 sierpnia, a już 6 września odbyły się pierwsze warsztaty dla rodziców dzieci, którzy od tego sezonu przygotowują się do swojego pierwszego kontaktu ze współzawodnictwem sportowym. Współzawodnictwo sportowe na tym etapie (6-8 lat) stanowi wyłącznie narzędzie szkoleniowe, przy pomocy którego realizowane będą głównie cele dydaktyczne, stanowiące część długofalowego przygotowania psychopedagogicznego do późniejszej rywalizacji o wynik sportowy.

Wieloletnie przygotowania zawodnika do sportu wyczynowego u swoich podstaw wymaga dobrego zrozumienia między trenerami i rodzicami młodych sportowców, znajomość swoich ról w procesie wychowania dziecka po przez sportu i umiejętne wspieranie go w swojej pasji. W tym celu mgr Katarzyna Ziółkowska-Szyszło – psycholog Instytutu Sportu i Nauki realizowała warsztaty dla rodziców w trakcie, których w nowoczesnej formie przygotowała rodziców na czekające ich w najbliższej przyszłości wyzwania. Podczas warsztatów po raz kolejny przedstawione zostały założenie przygotowania psychologicznego w Akademii Piłkarskiej ISiN, ze wskazaniem zachowań pożądanych i niepożądanych oraz poruszona i przećwiczona została problematyka psychologicznego wsparcia dziecka. Każdy z rodziców miał okazję wcielić się w rolę dziecka i doświadczyć zarówno pozytywnych emocji związanych dobrymi obyczajami wsparcia, jak i negatywnych emocji związanych z podwójnym sterowaniem, jakie może zaistnieć, kiedy rodzic wychodzi ze swojej roli i wciela się w rolę trenera.

Ponadto, przedstawione zostały dobre obyczaje kibicowania swojemu dziecku podczas gry oraz napiętnowane zachowania niepożądane. Kultura dopingu jest szczególnie ważna w sporcie dziecięcym, a jednak jest to często zaniedbywany obszar przez kluby piłkarskie. Efekty, tych zaniedbań można obserwować podczas rozgrywek najmłodszych. Pod koniec spotkania trener Bartosz Malak przedstawił Kodeks Rodzica-Kibica Akademii Piłkarskiej ISiN Mnichowo, z którym zaznajomienie się i pisemne zadeklarowanie przestrzegania jest obligatoryjne.

W czasie warsztatów rodzice otrzymali przydatne narzędzia, za pomocą których świadomie będą wspierać swoje dzieci, a także usprawnią komunikację z trenerem.

Sport dziecięcy powinien być oparty na pozytywnych emocjach, entuzjazmie i aktywnym uczestnictwie bez presji wyniku i porównań dziecka. Stanowi to ważną rolę w wychowaniu poprzez sport. Naszym zadaniem jest stworzenie warunków dla rozwoju kreatywnych, samodzielnych i odważnych sportowców.