O projekcie “Fizjoterapia 65+”

Poznań, 24.02.2019 r.

Szanowni Państwo,

zawsze z ogromną przyjemnością wcielam się w role posłańca dobrej nowiny. Ostatnie kilka miesięcy wytężonej pracy zaowocowało przygotowaniem projektu skierowanego dla osób starszych o nazwie „Fizjoterapia 65+”. Przygotowany projekt jest efektem antycypacji skutków zmian demograficznych, które kilka lat temu rozpoczęły się w Polsce. Wzrastający odsetek osób starszych i średnia długość życia postawiła nas przed koniecznością opracowania rozwiązań, które umożliwią w dobrym zdrowiu, w radości i samodzielnie spędzić jesień swojego życia. Doniesienia naukowe ostatnich dwóch dekad napawają nas optymizmem. Ćwiczenia fizyczne, czynny udział w życiu społecznym i rozsądne wybory żywieniowe w sposób znaczący poprawiają jakość i zadowolenie z życia w ostatnich jego latach. Badania nad skutkami starzenia się mózgu przyczyniły się do ponownego przemyślenia roli ćwiczeń fizycznych, ich formy, rodzaju i intensywności w profilaktyce zaburzeń intelektualno-poznawczych. Uzupełniły one dotychczasową wiedzę dotyczącą ich roli w zachowaniu sprawności układu ruchu, krążeniowo-oddechowego i innych.

Program „Fizjoterapia 65+” opracowany został w interdyscyplinarnym zespole przedstawicieli nauk o zdrowiu, kulturze fizycznej, nauk społecznych i medycznych; teoretyków i klinicystów. Program stanowi przemyślany, spójny, oparty o ugruntowaną wiedzę i doświadczenia empiryczne program treningu zdrowotnego, który łączy w sobie wszystkie zalety treningu indywidualnego i zbiorowego. W programie znajduje się m. in. ocena fizjoterapeutyczna, indywidualne ćwiczenia korektywne, zajęcia grupowe w salach sportowych i na świeżym powietrzu. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie Instytutu Sportu i Nauki w zakładce Gabinet fizjoterapii.

Jestem niewymownie szczęśliwy z faktu, że w Poznaniu, miejscu w którym Eugeniusz Piasecki przed stu laty wniósł kulturę fizyczną na poziom uniwersytecki, realizowane są projekty będące współczesną kontynuacją jego myśli. „Fizjoterapia 65+” jest epilogiem dla wieloletniego projektu Instytutu Sportu i Nauki o nazwie „Leczenie ruchem”.

Zachęcam Państwa do rozpowszechniania informacji o Naszym programie, gdyż wspaniałe idee nie znaczą nic, jeśli nikt o nich nie usłyszy.

Z poważaniem

Bartosz Malak