Fizjoterapia 65+

Program FIZJOTERAPIA 65+

Starzenie się społeczeństwa jest współcześnie zjawiskiem globalnym. Rozwój medycyny przyczynił się do obniżenia wskaźników przedwczesnej śmiertelności, a to oznacza, że liczba osób starszych po 65. roku życia znacznie wzrosła. Zadaniem nauk medycznych, m. in. kardiologii, chirurgii, neurologii, jest wydłużanie życia, ale to właśnie aktywność fizyczna pełni znamienitą rolę w utrzymaniu i poprawie jakości życia w okresie starości.

Powszechny, wśród osób starszych, siedzący tryb życia, często związany z chorobą, bólem, samotnością, upośledza pracę wszystkich układów organizmu (m.in. układu krążenia, oddechowego, nerwowego, aparatu ruchu) przyczyniając się do osłabienia ich funkcji, co prowadzi do utraty samodzielności i niezależności. Przez wiele lat unieruchamiano osoby zmagające się z bólem lub chorobami przewlekłymi. Dziś wiadomo, że skutki hipokinezji (bezruchu) są często bardziej poważne od jednostek chorobowych, z którymi zmagają się pacjenci. Istnieją liczne dowody naukowe, z których wynika, że ćwiczenia fizyczne można uznać za podstawę wszystkich działań profilaktycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych.

Program Fizjoterapia 65+ skierowany jest do wszystkich osób, które ukończyły 65. rok życia i chcą, poprzez ćwiczenia fizyczne, jak najdłużej zachować sprawność ruchową, poznawczą, psychiczną oraz aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym i towarzyskim. Przede wszystkim zaś adresowany jest do tych, którzy przez długi okres nie wykonywali ćwiczeń fizycznych.

Projekt Fizjoterapia 65+ powstał, aby:

  • utrzymać lub poprawić jakość życia w wieku starszym;
  • zapobiegać chorobom charakterystycznym dla wieku starszego;
  • zapobiegać upadkom, które są główną przyczyną złamań, a także niepełnosprawności osób w starszym wieku;
  • efektywnie wykorzystać wolny czas seniorów, tak aby odnieśli z tego korzyści zdrowotne i psychospołeczne;
  • utrzymać wysoką sprawność funkcji poznawczych przez całe życie;
  • przysposobić do samodzielnego podejmowania rekreacji ruchowej;
  • umożliwić starszym ludziom integrację w grupie rówieśników i nawiązać nowe kontakty towarzyskie.

Program Fizjoterapia 65+ łączy w sobie wszystkie zalety terapii indywidualnych i zajęć grupowych. Nacisk kładziony jest na rozwój wszystkich obszarów motoryczności człowieka, które zapewniają utrzymanie wysokiej sprawności fizycznej i poznawczo-intelektualnej, o ugruntowanej naukowo skuteczności.

Cykl zajęć grupowych w ramach Programu Fizjoterapia 65+ trwa 8 tygodni. Zajęcia odbywać się będą 3 razy w tygodniu na sali gimnastycznej na Przystani Posnania przy ul. Wioślarskiej 72 w Poznaniu lub na świeżym powietrzu. Czas trwania zajęć to 60-75 min. Podczas jednego cyklu odbędą się 24 zajęcia, w tym 2 indywidualne spotkania z fizjoterapeutą w celu przeprowadzenia wywiadu i badań czynnościowych. Wykonane one zostaną w Instytucie Sportu i Nauki przy ul. Droga Dębińska 3a w Poznaniu.

Rozpoczęte zostały zapisy do dwóch grup, pierwszej w godzinach porannych i drugiej w godzinach popołudniowych. Zajęcia dla grupy porannej obywają się we wtorki, czwartki o godz. 10 i soboty o godz. 9. Natomiast zajęcia dla grupy popołudniowej odbywają się w poniedziałki, czwartki o godz. 16 i soboty o godz. 11. Grupa zostanie utworzona po zgłoszeniu minimum 4 uczestników. Maksymalna liczba osób, biorących udział w zajęciach w danej grupie to 16 ćwiczących (w grupach powyżej 10 osób zajęcia odbywać będą się w obecności dwóch specjalistów).

Każdy uczestnik, pragnący wziąć udział w zajęciach FIZJOTERAPIA 65+, zobowiązany jest dostarczyć zaświadczenie od lekarza rodzinnego o braku przeciwwskazań do podjęcia ćwiczeń fizycznych.

Dotatkowe informacje można uzyskać bezpośrednio u koordynatora programu pod numerem telefonu: +48 511-903-860.

O roli i znaczeniu aktywności fizycznej i wysiłku fizycznego u osób starszych można przeczytać w artykułe “Aktywność fizyczna w starzeniu” autorstwa M. Firkowskiej, K. Ziółkowskiej-Szyszło i B. Malaka.

Biuro

ul. Droga Dębińska 3a,
Poznań