List prezesa Instytutu Sportu i Nauki

Poznań, 2 styczeń 2019 r.

Szanowni Państwo,

każdy koniec roku sprzyja refleksji i podsumowaniom, a 2018 był dla nas szczególny. To pierwszy pełny rok kalendarzowy działalności Instytutu Sportu i Nauki. Jako multidyscyplinarna jednostka unifikująca wyniki badań naukowych, podstawy teoretyczne i działania praktyczne w dziedzinach nauk medycznych, nauk o zdrowiu i nauk społecznych oraz szczególnie mam bliskiej dyscyplinie nauk o kulturze fizycznej, w minionym roku musieliśmy sprostać wielu wyzwaniom, które pojawiały się w realizacji zadań długofalowego planu ISiN.

Niewątpliwie za jeden z istotnych sukcesów roku 2018 należy uznać otwarcie Akademii Piłkarskiej Instytutu Sportu i Nauki w Mnichowie, wraz z zabezpieczeniem zaplecza treningowo-dydaktycznego dla trenujących młodych sportowców i ich rodziców. Obecnie, dzięki współpracy z Gminą Gniezno i Centrum Sportowo-Rekreacyjnym Regiment w Gnieźnie, Akademia Piłkarska ISiN Mnichowo ma do dyspozycji dwa boiska otwarte, sale dydaktyczną, hale sportową, korty do squasha i gabinet fizjoterapeutyczny. Bogate zaplecze infrastrukturalne sprzyja realizacji wysokiego standardu szkolenia sportowego, jaki sobie wyznaczyliśmy. Zajęcia w AP realizowane są w małych grupach treningowych (do 16 osób, od 10 przy obecności dwóch trenerów), dodatkowo organizowane są co miesięczne spotkania dla rodziców w ramach projektu „Wsparcie Rozwoju Potencjału Dziecka”. Spotkania z rodzicami odbywają się w formule warsztatów prowadzonych przez dietetyka, psychologa oraz fizjoterapeuty, których celem jest zbudowanie świadomości, dostarczenie rodzicom wiedzy i narzędzi do skutecznego wspierania dziecka w zdrowiu i pasji sportowej. Akademia Piłkarska ISiN Mnichowo jest jedną z nielicznych na świecie, w których już u najmłodszych adeptów sportu budowane są solidne postawy oparte o relacje z trzema, równie ważnymi podmiotami wychowania poprzez i do sportu: z dzieckiem, z rodzicem i trenerem. Dodatkowo nad prawidłowym przebiegiem rozwoju dziecka i procesu szkolenia czuwa Rada Naukowo-dydaktyczna, wsparta przez pracę pierwszego trenera i jego asystenta, fizjoterapeutę, dietetyka i psychologa. W tym miejscu należy wspomnieć o wkładzie niewspółpracującego już z Instytutem Sportu i Nauki Michała Bigaja, którego pomoc w tworzeniu Akademii w pierwszych etapach jest powstawania, jest nie do przecenienia. Trenerowi Michałowi, pragnę życzyć wielu sukcesów w dalszej drodze zawodowej. Jestem przekonany, że ze swoimi predyspozycjami i zaangażowaniem osiągnie w sporcie wiele.

Innym, bardzo ważnym sukcesem było zorganizowanie konferencji Instytutu Sportu i Nauki „Nowe spojrzenie na etapizację procesu szkolenia sportowego” w grudniu ub. Joanna Szurkowska, wspólnie z Markiem Szczepanowskim z Zespołu ds. sportu Urzędu Miejskiego w Gnieźnie, współtworzyli Komitet Organizacyjny konferencji i dołożyli wszelkich starań, by przygotowanie i przebieg wydarzenia stał na najwyższym poziomie. Temat konferencji był szczególnie bliski naszym celom, bowiem jednym z największych wyzwań czekających Instytut w niedalekiej przyszłości jest zmiana paradygmatów wczesnej specjalizacji dzieci w sporcie i opracowanie rozwiązań aplikacyjnych umożliwiający rozwój pełni możliwości motorycznych sportowców. Podczas konferencji wspólnie z Sylwią Bartkowiak z Zakładu Teorii Sportu przedstawiliśmy problemy współczesnego sportu dzieci i młodzieży, zmiany, jakie zaszły w strukturze somatycznej i motorycznej dzieci regionów Województwa Wielkopolskiego na przestrzeni kolejnych dekad od 1986 do 2016 r. oraz wskazaliśmy możliwości optymalizacji szkolenia w tych grupach wiekowych. Szczególnie przekonujące dla audytorium były przykładu z działań w naszych Akademiach i klubach, z którymi współpracujemy.

W 2018 r. współpracę z Instytutem Sportu i Nauki nawiązał czołowy klub podnoszenia ciężarów – LKS Budowlani Nowy Tomyśl. Jest to pierwszy klub podnoszenia ciężarów w Polsce, który zdecydował się na stałe monitorowanie stanu wytrenowania zawodników przy pomocy szerokiego spektrum narzędzi od kontroli biochemicznej i biomechanicznej, po testy osteopatyczne, funkcjonalne i motoryczne. Zakres współpracy będzie rozwijany w kolejnych latach.

Pragniemy docenić pracę wykonaną przez sportowców znajdujących się pod indywidualną opieką ISiN i efekty jakie ona przyniosła. Jesteśmy niezwykle dumni z Waszych postępów i poziomu, jaki osiągnęliście.

Ważne dla nas było zaangażowanie się w działania o charakterze charytatywnym, udział w Festynie Rodzinnym  „Poznań dla Zdrowia i Rodziny – Bądźmy razem”  i w akcji fundacji “Mam marzenie” na rzecz chłopca Janka oraz współorganizacja “Dnia sportu” w Szkole Podstawowej w Zdziechowie.

Roku 2019 przyniesie nam kolejne ekscytujące wyzwania, m. in. organizację zawodów sportowych, podczas których młodzi sportowcy będą współzawodniczyć na zbliżonym poziomie rozwoju biologicznego (zamiast kalendarzowego), otwarcie kolejnej Akademii Sportowej ISiN, a także kilka projektów zdrowotnych i edukacyjnych, które wkrótce zostaną przedstawione. Ponadto, pragniemy przybliżyć pacjentom wysoki poziom opieki zdrowotnej, z jakiego mają okazję korzystać sportowcy. Bez wątpienia kolejny wspaniały, ale i pełen ciężkiej pracy rok przed nami.

Chciałbym w tym miejscu serdecznie podziękować za współpracę nieocenionym Katarzynie Ziółkowskiej-Szyszło, Joannie Szurkowskiej, Remigiuszowi Wojdanowiczowi i Michałowi Bigajowi, którzy wkładem wniesionej pracy pozwolili znaleźć się Nam w miejscu, w którym obecnie jesteśmy. Dziękuję także współpracującym z nami przedstawicielom Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu, Urzędu Miejskiego w Gnieźnie, Gminie Gniezno i Centrum Sportowo-Rekreacyjnego Squash Regiment w Gnieźnie – Wasz wkład był również dla nas bezcenny.

Trenerzy i nauczyciele, naukowcy i twórcy, rodzice i sportowcy, życzę Wam pełnego satysfakcji i szczęścia rozkwitu w Nowym 2019 Roku! Przedsięwzięć, znanych i nowych, które będą Waszym motorem napędowym.

Z poważaniem

Bartosz Malak

Leave a Reply