Nabory do Akademii Piłkarskiej ISiN Mnichowo

Nabory na sezon 2019/2020 roczniki 2014-2010

Mnichowo k. Gniezna

01.
Akademia Piłkarska ISiN

Pragnąć zachować najlepsze warunki do rozwoju sportowego i dobrej zabawy grupy zostaną podzielone względem:

 1. dojrzałości biologicznej,
 2. poziomu umiejętności ruchowych,
 3. dojrzałości psychicznej i poznawczej.
02.

Pozwólmy dzieciom, być dziećmi!

U dzieci program zajęć oparty jest o gry i zabawy ruchowe, i nauczanie umiejętności osadzonych w kontekście sytuacji boiskowych stawiając na:

 1. dobrą zabawę,
 2. rozwój zdolności do nabywania nowych umiejętności ruchowych,
 3. rozwój koordynacyjnych zdolności motorycznych.

Jesteśmy przekonani, że szkolenie oparte o ugruntowaną wiedzę i empiryczne doświadczenia pozwalają postawić kamień węgielny pod budowę najlepszych Akademii Sportowych. Uznano, że nadszedł czas, by naszą działalność upowszechnić.

03.

Współczesna
piłka nożna

W Akademii Piłkarskiej nie dostosowujemy dzieci do dorosłej piłki nożnej, a piłkę nożną dostosowujemy dla dzieci. Rozgrywki dziecięce od piłki seniorskiej odróżnia mniejszy wymiar boska i zwiększona liczba bramek – 4, mniejsza liczba graczy i brak bramkarzy. Wprowadzone zmiany powodują, że podczas gry dzieci:

 1. częściej mają możliwość rozwiązywania sytuacji boiskowych (rozwój inteligencji piłkarskiej),
 2. częściej posiadają piłkę (rozwój umiejętności techniczno-taktycznych),
 3. częściej grają 1 na 1 i zdobywają bramki (większa radość z gry).
04.

Wiedza - Umiejętności - Kompetencje

Celem Akademii Piłkarskich ISiN jest zbudowanie solidnych fundamentów u dzieci, które:

 1. rozwiną w nich całożyciową pasję do ruchu,
 2. zakrzewią wartości olimpijskie,
 3. będą stanowić podwaliny do dalszego rozwoju sportowego, by sprostać wyzwaniom współczesnego futbolu.
05.

Edukacja rodzica

W ramach zajęć dla dzieci organizowane są:

 1. badanie postawy, wraz z profilaktyką lub/i korektywą,
 2. monitorowanie rozwoju biologicznego dziecka,
 3. monitorowanie stanu odżywienia dziecka,
 4. monitorowanie umiejętności ruchowych i sprawności fizycznej,
 5. warsztaty i zajęcia edukacyjne dla rodziców prowadzone przez fizjoterapeutów, dietetyków i psychologów.

Akademie Sportowe
przy Instytucie Sportu i Nauki

Kliknij, by dowiedzieć się
więcej!

Proces dydaktyczny rozpoczyna się w duchu krzewienia pasji do ruchu, wychowania poprzez sport i dopiero na jego końcowych etapie następuje wychowanie do sportu.

Bartosz Malak

Biuro

ul. Droga Dębińska 3a,
Poznań