Konkurs na stanowisko instruktora/trenera

Klub Sportowy Budowlani-Całus Nowy Tomyśl wspólnie z Instytutem Sportu i Nauki ogłasza konkurs na stanowisko instruktora/trenera podsekcji wielobojów atletycznych i podnoszenia ciężarów we Wolsztynie. W skład ośrodka sportowego, w którym budowana jest podsekcja wchodzą: w pełni wyposażona siłownia z 6 pomostami treningowymi i 1 startowym, sala gimnastyczna, stadion lekkoatletyczny, boisko piłkarskie, kort do tenisa oraz hotel i sauny na potrzeby odnowy biologicznej.

Od kandydata na stanowisko instruktora/trenera wymaga się:

 • wykształcenia wyższego lub statutu studenta (III roku i kolejnych) na kierunkach z dziedzin kultury fizycznej, pedagogiki i pokrewnych;
 • doświadczenia w treningu siłowym (niekoniecznie znajomości ćwiczeń specjalnych dwuboju olimpijskiego; mile widziani są byli sportowcy);
 • kompetencji/zdolności do organizowania wydarzeń sportowych, umiejętności prowadzenie rekrutacji wśród dzieci (9-12 lat) i młodzieży (13—15 lat), np. przez organizację dni talentu, szkolne wieloboje atletyczne; współpracę ze szkołami;
 • odpowiedzialności i rzetelnego wykonywania powierzonych zadań;
 • umiejętności samoorganizacji pracy;
 • kultury osobistej;
 • motywacji do rozwoju.

Rozwój organizacyjny i sportowy podsekcji w Wolsztynie w sposób ciągły będzie wspierany przez klubu Budowlani-Całus i Instytutu Sportu i Nauki.

Zakwalifikowani kandydaci zostaną dokształceni zawodowo na indywidualnych lekcjach z olimpijskiego podnoszenia ciężarów, kursach i warsztatach Instytutu Sportu i Nauki oraz podczas stażu w klubie LKS Budowlani-Całus Nowy Tomyśl.

CV wraz z listem motywacyjnym proszę przesłać na adres: b.malak@isin.com.pl.

Z wybranymi kandydatami kontaktować będziemy się osobiście.

Klauzula informacyjna dla Kandydata:

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych – ogólne rozporządzenie ochronie praw osobowych (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 201 r.) informujemy, że:

 1. administratorem danych osobowych w rozumieniu Ustawy o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. 2002 nr 101 poz. 926 z późn. zm.) jest Bartosz Malak prowadzący działalność gospodarczą jako Instytut Sportu i Nauki Bartosz Malak oraz prowadzący Stowarzyszenie Instytut Sportu i Nauki z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Droga Dębińska 3a (kod pocztowy: 61-555).

  Stowarzyszenie Instytut Sportu i Nauki wpis do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000735273.

  Instytut Sportu i Nauki Bartosz Malak REGON: 367628270, NIP: 7842388103

 2. Zakres i cel: dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji wskazane w ogłoszeniu przez okres nie dłuższy niż 60 dni od momentu publikacji ogłoszenia, a gdy wyraziłeś/aś zgodę na udział w przyszłym rekrutacjach nie dłuższy niż 1 rok od momentu publikacji ogłoszenia. Powierzanie przetwarzania danych osobowych odbywa się w związku ze współpracą z Klubem Sportowym LKS Budowlani-Całus Nowy Tomyśl, KRS 0000036358, NIP 7881764711. Wszyscy współpracownicy gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych, wymaganych przepisami prawa.
 3. W każdej chwili można dokonać:
  • wglądu, sprostowania, aktualizacji danych czy innych zmian w ich obrębie
  • ograniczenia zakresu przetwarzania, odwołania wcześniejszych zgód
  • usunięcia ich.
 4. Możliwości te nie dotyczą:
  • dokumentacji merytorycznej (archiwizacja przez 5 lat, potem zniszczenie)
  • możliwości sprostowania danych po realizacji zamówienia
  • sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz domagania się usunięcia danych do czasu upływu terminu przedawnienia
  • roszczeń z tytułu zawartej umowy
  • po upływie terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy może Pani/Pan jednak sprzeciwić się przetwarzaniu
  • swoich danych w celach statystycznych, jak również domagać się usunięcia danych z bazy.
 5. Dyspozycje należy złożyć drogą mailową: biuro@isin.com.pl
 6. W stosunku do danych o zamówieniach przysługuje Pani/Panu również prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO.

W razie pytań i wątpliwości na temat ochrony danych, proszę o kontakt z Administratorem na adres e-mail biura: biuro@isin.com.pl

Klauzule dla kandydata

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli lub klauzul.

Klauzula obligatoryjna:

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 199 z dnia 04.05.2016 r.) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy (CV) dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na wskazane w ogłoszeniu stanowisko, prowadzonego przez Instytut Sportu i Nauki w Poznaniu.

Klauzula nieobligatoryjna:

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 199 z dnia 04.05.2016 r.) wyrażam również zgodę na przetwarzania przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.