Badania okresowe sztangistów Budowlani-Całus Nowy Tomyśl

Badania diagnostyczno-pomiarowe sztangistów

Odpowiednio zaplanowane w strukturze czasowej monitorowanie poziomu efektów i zdolności motorycznych podczas przygotowań do i w trakcie sezonu zwiększają precyzję sterowania treningiem sportowym. Aby wyniki badań diagnostyczno-pomiarowych sportowców były informacyjne i przydatne niezbędna jest właściwie zaplanowana bateria testów. Powinna ona być przemyślana, uwzględniać wymagania rywalizacji sportowej i poziom sportowy zawodników.

W środę 3 kwietnia sztangiści Budowlanych-Całus Nowy Tomyśl brali udział w badaniach podczas, których ocenie zostały poddane predyspozycje morfologiczno-strukturalne (wybrane pomiary antropometryczne, analiza segmentowa ciała) oraz koordynacyjne (kontrola równowagi, stabilność postawy oraz stabilność unilateralna). Zestawie i interpretacja danych wywionych testów pozwolą wysnuć wnioski, które umożliwią trenerom precyzyjny dobór ćwiczeń uzupełniających. Ich skuteczna implementacja pozwala zmniejszyć prawdopodobieństwo wystąpienia urazów przeciążeniowych oraz eliminować słabe punkty i niepożądanych kompensacji.

W drugiej części sztangiści zostali poddani zaprojektowanym na potrzeby dyscypliny protokołem testów maksymalnej mocy anaerobowej. Najważniejsze cele tej części testów to, m. in. 1) pomiar mocy maksymalnej, 2) czas rozwoju mocy maksymalnej, 3) odporności na zmęczenie w symulowanych warunkach startowych. Analiza wyników pozwoli zidentyfikować poziom wybranych składowych motoryczności sztangistów i wyznaczyć kierunek indywidualnych przygotowań do startów w Mistrzostwach Europy i Świata. Badani zawodnicy stanowią grupę najlepszych sztangistów w Polsce. Wśród nich znaleźli się między złoci medaliści niedawnych Mistrzostw Polski Juniorów i Juniorek do lat. 20.

Badania zostały zrealizowane we współpracy z Zakładem Teorii Sportu AWF Poznań.