Wykład i zajęcia pokazowe w Szczytnikach, k. Gniezna – Akademia Szkolenia Sportowego

Akademia Szkolenia Sportowego

W dniu 20.03.2018 (miniony wtorek) odbyło się pierwsze spotkanie z rodzicami w Szkole w Szczytnikach – Gniezno. Zebrała się wspaniała grupa rodziców – mam, które dostrzegają problem niedoboru aktywności dzieci w wieku szkolnym. Rodzice szczególnie zwrócili uwagę na nowatorskie podejście w odniesieniu do podziału na grupy ze względu na wiek biologiczny dzieci. Dowiedzieli się, że właśnie takie rozwiązanie umożliwia prawidłowy rozwój także dzieci ocenianych w grupie wiekowej jako słabsze. Także dużym zainteresowaniem wykazały się małe grupy, w których AP i ASS prowadzą zajęcia . Rodzice w czasie zajęć pokazowych zwrócili szczególną uwagę na skupienie uwagi naszych trenerów na każdym uczestników zajęć.


Dzieci po zajęciach wyraziły duże zainteresowanie chęcią podjęcia systematycznych lekcji poza szkolnych. Zarówno dziewczynki jak i chłopcy wykazały się dużą aktywnością w czasie zajęć. Wykazały zainteresowanie i od samego początku podejmowały wytyczone im zadania.


Było dużo uśmiechu i zabawy.

Najważniejszym dla nas jest to, że w czasie pierwszych zajęć świetnie pracowało się z grupą dzieci, które aktywnie wykonywały polecenia, a także świadomość rodziców jak ważna jest częsta i zaplanowana aktywność fizyczna w rozwoju ich dzieci.

 

 

Leave a Reply