dr Dominik Kaczmarek

fizjoterapia Poznań, rehabilitacja Poznań

Dominik Kaczmarek

Fizjoterapeuta, ekspert naukowy

Zakres świadczonych usług:

 1. Rehabilitacja 
 2. Fizjoterapia

Biografia

Z wykształcenia jestem fizjoterapeutą, a moje główne działania zawodowe związane są z pracą naukową. Obecnie pracuję jako adiunkt w Katedrze Biologicznych Podstaw Aktywności Fizycznej na Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu. Posiadam wieloletnie doświadczenie w pracy dydaktycznej, naukowej, a także klinicznej. Zarówno w pracy naukowo-dydaktycznej, jak i w terapii, kieruję się zasadą praktyki opartej na wiarygodnych i aktualnych publikacjach naukowych (ang. Evidence-based practice, EBP). Umożliwia to podejmowanie decyzji w oparciu o najbardziej obiektywne dane pochodzące z dostępnych badań naukowych. Wymaga to stałego poszerzania wiedzy i umiejętności, a jednocześnie motywuje do rozwiązywania aktualnych problemów badawczych oraz stosowania najbardziej skutecznego postępowania terapeutycznego.

Wiedzę oraz umiejętności nabyłem – i nadal zdobywam – podczas specjalistycznych kursów doszkalających, szkół naukowych, a także licznych międzynarodowych konferencji oraz stażów naukowych, które odbywały się m.in. w Szwecji, Belgii, Finlandii, czy Japonii. Swoje działania opieram również na wiedzy przekazanej mi przez terapeutów i naukowców, których poznałem wizytując kliniki i ośrodki naukowe, a także na najnowszych wynikach badań naukowych. Dzięki temu posiadam wielokierunkowe spojrzenie na zagadnienia dotyczące zdrowia i fizjoterapii. Pozyskaną wiedzą i doświadczeniem dzielę się ze studentami AWF oraz ze studentami uczelni zagranicznych, które wizytuję w ramach wyjazdów dydaktycznych oraz naukowych.

W pracy klinicznej mam do czynienia z pacjentami uskarżającymi się na bóle kręgosłupa, mięśni i stawów oraz mającymi schorzenia ortopedyczne i neurologiczne. Poprzez rzetelną diagnostykę funkcjonalną, terapię potwierdzoną badaniami oraz fizjoprofilaktykę, staram się osiągać optymalne efekty, dbając jednocześnie o bezpieczeństwo i komfort pacjentów. W tych działaniach pomocne są metody i koncepcje terapeutyczne, takie jak PNF, McKenzie, a także efektywnie działające aplikacje Kinesiology Taping.

W pracy badawczej skupiam się na zjawiskach biochemicznych i neurofizjologicznych występujących podczas skurczu mięśni, a także na zagadnieniach dotyczących aktywności obwodowego oraz ośrodkowego układu nerwowego pod wpływem działania bodźców fizykalnych i chemicznych.

Istotnym celem moich działań jest promowanie aktywności fizycznej. Sam zawsze regularnie uprawiając różne formy aktywności fizycznej, uczestniczę w inicjatywach, które mają na celu jej propagowanie. W latach 2001-2003 brałem udział w przedsięwzięciu Dariusza Maciejewskiego, który stworzył na plażach Bałtyku Klub Aktywnego Wypoczynku „Happy Events”. W kolejnych latach, wraz z „Happy Events”, który stał się rozpoznawalną marką, uczestniczyłem w wielu działaniach promujących aktywność fizyczną. Współpracowałem również z Akademią Mistrzów Sportu Mistrzów Życia, prowadząc wykłady w ramach konferencji organizowanych dla nauczycieli wychowania fizycznego i działaczy sportowych. Doświadczenia nabyte dzięki tym aktywnościom, pozwalają mi kreować i wdrażać nowe inicjatywy, związane z działalnością Instytutu Sportu i Nauki.

Chronologia

Wykształcenie i stopnie naukowe:

 1. 2009 Dr nauk o kulturze fizycznej, Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu
 2. 2003 Mgr fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu
 3. 1998-2003 Studia na kierunku Fizjoterapia, Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu
 4. 1994-1998 Liceum Ogólnokształcące św. Marii Magdaleny w Poznaniu

Zatrudnienie:

 1. 2011- Adiunkt w Zakładzie Biochemii, Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu
 2. 2015-2016 Post-doc w Instytucie Neuronauk i Fizjologii, Uniwersytet w Göteborgu, Szwecja
 3. 2009-2011 Adiunkt w Zakładzie Kinezyterapii, Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu
 4. 2003-2009 Asystent w Zakładzie Kinezyterapii, Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu
 5. 2007-2011 Koordynator Wydziałowy do spraw programu LLP/Erasmus na Wydziale Wychowania Fizycznego Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu

Towarzystwa naukowe:

 1. European College of Sport Sciences
 2. Polskie Towarzystwo Badań Układu Nerwowego
 3. International Brain Research Organization

 

Zainteresowania badawcze:

Plastyczność synaptyczna oraz aktywność włókien nerwowych pod wpływem bodźców fizykalnych, mechanicznych, chemicznych i termicznych. Rola karnozyny w wysiłku fizycznym i chorobie. Plastyczność układu nerwowo-mięśniowego w wyniku treningu fizycznego, w procesie starzenia oraz na skutek uszkodzenia rdzenia kręgowego. Kontrola motoryczna i regulacja siły skurczu mięśni szkieletowych.

 

Staże naukowe:

 1. 2017: Staż naukowy w Laboratorium prof. Elżbiety Jankowskiej na Uniwersytecie w Göteborgu w Szwecji. Institute of Neuroscience and Physiology, Uniwersytet w Göteborgu, Szwecja. 3.06-20.06.2017
 2. 2016: Staż naukowy w Laboratorium prof. Elżbiety Jankowskiej na Uniwersytecie w Göteborgu w Szwecji. Institute of Neuroscience and Physiology, Uniwersytet w Göteborgu, Szwecja. 14.11-23.12.2016
 3. 2015 -2016: Roczny podoktorski staż naukowy w Laboratorium prof. Elżbiety Jankowskiej na Uniwersytecie w Göteborgu w Szwecji. Institute of Neuroscience and Physiology, Uniwersytet w Göteborgu, Szwecja. 02.2015-03.2016
 4. 2015: Staż naukowy w ramach współpracy naukowej PAN/FWO w laboratorium prof. Wima Derave na Uniwersytecie Gandawskim w Belgii. Department of Movement and Sport Sciences, Uniwersytet Gandawski, Gandawa, Belgia. 25.01-01.02.2015
 5. 2013: Staż naukowy w ramach współpracy naukowej PAN/FWO w laboratorium prof. Wima Derave na Uniwersytecie Gandawskim w Belgii. Department of Movement and Sport Sciences, Uniwersytet Gandawski, Gandawa, Belgia. 10-16.02.2013
 6. 2012: Staż naukowy w ramach współpracy naukowej z prof. Wimem Derave z Uniwersytetu Gandawskiego w Belgii. Department of Movement and Sport Sciences, Uniwersytet Gandawski, Gandawa, Belgia. 16-20.12.2012
 7. 2012: Staż naukowy w ramach projektu badawczego, realizowanego wspólnie z Bułgarską Akademią Nauk i Zakładem Neurobiologii AWF Poznań. Centrum Inżynierii Biomedycznej, Bułgarska Akademia Nauk, Sofia, Bułgaria. 12-18.11.2012
 8. 2011: Staż naukowy w ramach współpracy naukowej z prof. Wimem Derave z Uniwersytetu Gandawskiego w Belgii. Department of Movement and Sport Sciences, Uniwersytet Gandawski, Gandawa, Belgia. 12-17.12.2011
 9. 2011: Staż naukowy w ramach projektu badawczego, realizowanego wspólnie z Bułgarską Akademią Nauk i Zakładem Neurobiologii AWF Poznań. Centrum Inżynierii Biomedycznej, Bułgarska Akademia Nauk, Sofia, Bułgaria. 08-16.07.2011
 10. 2011: Uczestnik szkoły naukowej organizowanej przez Federację Europejskich Towarzystw Badań Układu Nerwowego – Federation of European Neuroscience Society (FENS), Międzynarodową Organizację Badania Mózgu – International Brain Research Organization (IBRO) oraz organizację HERTIE, pt. The systems neuroscience of primate hand function: models, mechanisms, rehabilitation and mirror systems. Organizatorzy naukowi: prof. Roger Lemon (University College London, Wielka Brytania) i prof. Giacomo Rizzolatti (University of Parma, Włochy). Uniwersytet Innsbruck, Centrum Uniwersyteckie w Obergurgl, Austria. 9-16.01.2011
 11. 2007: Staż naukowy, Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego, Polska Akademia Nauk, Warszawa 29-30.11.2007

 

Kursy specjalistyczne:

 1. 2006 Kurs diagnozowania i leczenia zespołów bólowych kręgosłupa metodą McKenzie, kurs A i B, 30.03-02.04.2006 i 31.08-03.09.2006
 2. 2006 Kurs podstawowy koncepcji PNF (Proprioceptive Neuromuscular Facilitation): kurs 2, 25-29.01.2006
 3. 2005 Kurs podstawowy koncepcji PNF (Proprioceptive Neuromuscular Facilitation): kurs 1, 02-06.12.2005
 4. 2005 Kurs metody Kinesio Taping 30.10-01.11.2005

Kontakt

E-mail : zapisy@isin.com.pl