Akademia Szkolenia Sportowego

Akademia Szkolenia Sportowego 

W Akademii Szkolenia Sportowego, w sposób na świecie unikalny, ciężar szkolenia z samej umiejętności jest przeniesiony na zdolność efektywnego jej nabywania, plastycznego dostosowania ruchu do wymagań sytuacyjnych, rozwój inteligencji kinestetycznej i funkcji poznawczych.

Proces dydaktyczny rozpoczyna się w duchu krzewienia pasji do ruchu, wychowania poprzez sport i dopiero na jego końcowym etapie następuje wychowanie do sportu.

Dzieci i młodzież trenujące w ASS, między 6 a 12 rokiem życia, poprzez wielopłaszczyznowy model, rozwijają możliwości psychofizyczne i intelektualno-poznawcze, które mają różną użyteczność.

Mogą one służyć jako szkolenie uzupełniające dla sportów wczesnospecjalizacyjnych, np. pływania, piłki nożnej, żeglarstwa, tenisa. Mogą też stanowić główny obszar działalności ruchowej młodego adepta, który jako człowiek świadomy swojego ciała, jego predyspozycji oraz zamiłowań sportowych wspólnie z trenerami i rodzicami decyduje o dalszej karierze sportowej, w której wczesna specjalizacja nie jest warunkiem niezbędnym, np. podnoszenie ciężarów, lekkoatletyka, wioślarstwo, piłka ręczna itp.

Wszechstronny charakter szkolenia pozwala ustalić bardzo urozmaicony kalendarz zawodów sportowych, w których dzieci będą mogły manifestować swoją fizyczność zarówno na stadionach lekkoatletycznych, salach do wielobojów atletycznych oraz boiskach i parkietach do gier zespołowych.

Ukończenie procesu kształcenia w ASS posiada wiele dodatkowych benefitów. Świadoma decyzja o wyborze sportu, do którego posiada się wrodzone predyspozycje daje gwarancję osiągnięcia większych sukcesów, jako senior. Oparty o rozwój biologiczny i emocjonalny proces treningowy, pozwala w sposób optymalny dobrać narzędzia i wykorzystać naturalny potencjał ruchowy dziecka.

Niezależnie, od wyboru dalszej ścieżki życiowej przez podopiecznych, wychowanie w pasji do ruchu, zakorzenione wartości olimpijskie, umiejętność budowania relacji rówieśniczych, radzenia sobie z emocjami i stresem rywalizacji oraz rozwój poznawczo-intelektualny będą stanowić cenny zasób na dalszych etapach życia.

Szkolenie rozpoczyna się od września 2020 r., zapisz swoje dziecko na wybraną lokalizację już dziś!

 

Wypełnij formularz kontaktowy

Biuro

ul. Droga Dębińska 3a,
Poznań