Coaching zawodowy

Coaching zawodowy to nowa odsłona oferty dla klientów Instytutu Sportu i Nauki.

Coaching zawodowy to forma współpracy skierowana dla specjalistów różnych profesji, w szczególności trudniących się zawodowo: pomaganiem ludziom, doradztwem, leczeniem i edukacją (np. trenerzy sportowi, fizjoterapeuci, psychologowie, psychoterapeuci, lekarze, dietetycy, logopedzi, doradcy, trenerzy personalni, psychoedukatorzy, trenerzy i szkoleniowcy, pedagodzy, architekci; także na stanowiskach menedżerskich).
Oferta również skierowana jest dla sportowców.

Od inspiracji, poprzez wsparcie w zmianach, do projektów rozwoju zawodowego.

Jest to indywidualna praca z coachem, służąca realizacji konkretnych celów zawodowych i rozwojowych oraz kreatywnych pomysłów. Siłą napędową zmian są osobiste odkrycia, refleksje, zasoby i kreatywne pomysły klienta, znajdujące swój finał w konkretnym planie działania.
Realizacja w kontakcie bezpośrednim lub via Skype.

Dla przykładu, cele coachingowe mogą być związane z następującymi tematami:

 • planowanie kariery czy wsparcie w realizacji pomysłu na nią,
 • zmiana zajęcia czy miejsca pracy,
 • zmiana struktury aktywności zawodowej.

Powrót do pracy, realizacja marzeń czy kreatywnych pomysłów, pokonanie problematycznych nawyków czy wzorców funkcjonowania zawodowego, relacje zawodowe, wzrost zarobków, kreowanie ścieżki rozwoju zawodowego w kontekście celów zawodowych, rozwiązanie konkretnego problemu zawodowego, wypalenie zawodowe.

coaching, psycholog poznań, coach poznań, psycholog poznan

 

Współpraca z psychologiem

Praca coachingowa odbywa się na sesjach (60 minut) i pomiędzy nimi (zadania, wymiana mailowa). W przypadku realizacji jednego konkretnego celu krótkoterminowego, działania lub pomysłu – realizujemy zwykle cykl 3-5 sesji. Realizacja złożonych i długoterminowych celów, stanowiących wyzwanie – zajmuje średnio 7-10 sesji.
Finalnie liczba sesji jest zależna od specyfiki celu coachingowego oraz zaangażowania i możliwości klienta.
Odstępy między sesjami wynoszą zwykle co 2-3 tygodnie, ale i one są indywidualizowane.

Rolą coacha jest:

 • tworzenie odpowiedniego środowiska do samodzielnej pracy klienta,
 • poszerzanie jego pola świadomości,
 • pobudzanie do refleksji i twórczego myślenia, inspirowanie,
 • wspomaganie praktycznego działania.

Coaching zawodowy pozwala:

 • precyzyjnie zdefiniować cele i wskaźniki ich realizacji – wiem dokładnie co mam do zrobienia,
 • zaplanować i zorganizować realizację celu, a więc zmianę – wiem co, jak i po co mam zrobić, mam plan/projekt,
 • wykorzystać posiadane zasoby i możliwości do zwiększenia efektywności i skuteczności podejmowanych działań – wykorzystuję to co już mam, działam efektywnie i skutecznie,
 • podtrzymywać motywację do zmian, do realizacji dążeń i celów – wciąż mi się chce, wiem jak siebie zmotywować,
 • podejmować kluczowe decyzje,
 • zwiększać świadomość własnego funkcjonowania zawodowego, czynionych postępów oraz monitorować proces realizacji celów (refleksja, rzetelna i trafna ocena),
 • wzmocnić markę osobistą.

Jest to doskonała alternatywa dla: osamotnienia, przeciążenia, wpadania w stare nawyki i schematy lub do głaskania się po niezadowolonej głowie.

Wypełnij formularz kontaktowy

Odpowiadamy najszybciej jak to możliwe

Biuro

ul. Droga Dębińska 3a,
Poznań