Coaching zawodowy dla sportowców

COACHING ZAWODOWY DLA SPORTOWCÓW

Od inspiracji, poprzez wsparcie w zmianach do projektów rozwoju zawodowego

Prędzej czy później, każdy zawodnik kończy karierę sportową. Jest to czas szczególny, pełen wyzwań, stresujących sytuacji, tym samym wymagający przygotowania. To ono (lub niestety jego brak) w istotny sposób wpływa na konsekwencje zakończenia kariery oraz przebieg adaptacji do znaczącej zmiany w życiu.

 

Dla kogo?

 1. dla sportowców w trakcie kariery sportowej, którzy chcą się przygotować do późniejszego życia zawodowego

 2. dla sportowców w trakcie kariery sportowej, chcących stworzyć zawodowy plan B na wypadek nieoczekiwanego/wymuszonego zakończenia kariery (trwały uraz, choroba czy niemożność uprawiania sportu z innych powodów, rezygnacja)

 3. dla tych, na progu “sportowej emerytury”, którzy jeszcze nie mają pomysłu na siebie

 4. dla młodzieży od 17 r. ż., zainteresowanej planowaniem przyszłości po przygodzie ze sportem młodzieżowym

Jest to indywidualna praca z coachem, służąca realizacji konkretnych celów zawodowych i rozwojowych oraz kreatywnych pomysłów. Siłą napędową zmian są osobiste odkrycia, refleksje, zasoby i kreatywne pomysły klienta, znajdujące swój finał w konkretnym planie działania.

Realizacja w kontakcie bezpośrednim lub via Skype.

Coaching zawodowy dla sportowców pozwala:

 1. wybrać optymalne zajęcie zawodowe i rolę zawodową (w sporcie lub poza nim)

 2. przejąć kontrolę nad swoją przyszłością zawodową i wytyczyć jej ścieżkę

 3. budować tożsamość zawodową

 4. podejmować kluczowe decyzje

 5. precyzyjnie zdefiniować cele zawodowe i wskaźniki ich realizacji

 6. zaplanować i zorganizować realizację celu

 7. pozyskać wsparcie w:

  • realizacji powziętego planu zawodowego

  • radzeniu sobie ze zmianami i nowymi wymaganiami sytuacji życiowej

  • pokonywaniu wyzwań fazy przejściowej między karierą sportową, a karierą zawodową

  • przeorganizowaniu struktury aktywności

  • rozwijaniu skuteczności zawodowej

 1. wykorzystać posiadane zasoby, w tym pasje i kompetencje

 2. zwiększać świadomość własnego działania, czynionych postępów oraz monitorować proces realizacji celów (refleksja, rzetelna i trafna ocena).

 

Jest to doskonała alternatywa dla: oczekiwania, że jakoś to będzie; udawania, że nie ma sprawy; mylnego założenia, że jeszcze mam czas, braku przygotowania generującego problemy.

Praca coachingowa odbywa się na sesjach (60 minut) i pomiędzy nimi (zadania, wymiana mailowa). W przypadku realizacji jednego konkretnego celu krótkoterminowego, działania lub pomysłu – realizujemy zwykle cykl 3-5 sesji. Gdy chodzi o realizację złożonych i długoterminowych celów, stanowiących wyzwanie dla klienta i wymagających zmian wzorców zachowania – w grę wchodzi cykl 7-10 sesji.

Finalnie liczba sesji jest zależna od specyfiki celu coachingowego oraz zaangażowania i możliwości klienta. Odstępy między sesjami wynoszą zwykle co 2-3 tygodnie, ale i one są indywidualizowane.

Coaching prowadzi Katarzyna Ziółkowska-Szyszło.