Trening indywidualny

Trening indywidualny

Trening indywidualny jest ofertą skierowaną dla osób wymagających wysoce zindywidualizowanego wsparcia specjalistycznego. Poprzez trening indywidualny realizowany jest kompleksowy proces przygotowania fizycznego.

W Instytucie Sportu i Nauki trenerzy to eksperci zajmujący się programowaniem, planowaniem, realizacją, kontrolą i weryfikacją procesu rehabilitacji ruchowej oraz przygotowania fizycznego. Każdy trener jest wykwalifikowanym specjalistą z zakresu przygotowania motorycznego, współpracujący na co dzień z pacjentami Instytutu, klientami indywidualnymi i wyczynowymi sportowcami, reprezentującymi kraj na zawodach międzynarodowych.

Dostępność w Instytucie specjalistów innych dziedzin, takich jak osteopatia, fizjoterapia, dietetyka i psychologia daj naszym klientom możliwość skorzystania z syntetycznego wsparcia w osiągnięciu celu tworząc wokół siebie sztab szkoleniowy.

trening indywidualny, trening personalny, trening funkcjonalny

Zajęcia indywidualne z trenerem przygotowania motorycznego szczególnie polecane są dla:

 • pacjentów chcących wrócić do maksymalnej możliwej sprawności fizycznej po urazie, wypadku
 • pacjentów będących w trakcie rehabilitacji, którzy pragną wesprzeć proces usprawniania
 • pacjentów chcących podjąć adaptowaną aktywność fizyczną;
 • klientów przygotowujących się do sezonowych aktywności fizycznych np. sezon narciarsko-snowboardowy, kite-, wind- surfingowy, zimowych i letnich wypraw górskich, i in.;
 • klientów chcących zwiększyć swoje fizyczne możliwości;
 • klientów rozpoczynających przygodę ze sportem lub uczących się prawidłowego wykonywania ćwiczeń;
 • klientów wymagających reedukacji wzorców ruchowych, które pozwolą zwiększyć możliwości czynnościowe aparatu ruchu, umożliwiając podejmowanie bardziej złożonych aktywności fizycznych;
 • klientów będących pod opieką dietetyka, dla których aktywność fizyczna pod okiem trenera jest działaniem wspomagającym terapię żywieniową;
 • sportowców jako trening uzupełniający szkolenie sportowe w klubie/reprezentacji;
 • sportowców, którzy w przerwie między sezonami chcą poprawić słabe ogniwa swojej motoryczności, m. in. koordynacyjne zdolności motoryczne, biologiczne zdolności ruchowe, reedukować wzorce i nawyki ruchowe;
 • sportowców poszukujących wsparcia w powrocie do pełnej sprawności fizycznej po kontuzji.

Jak przebiega współpraca:

 1. Rozpoczęcie współpracy poprzedzone jest konsultacją z ekspertem określonej specjalności w celu wybrania odpowiedniej strategii działania, pozwalającej na określenie optymalnych rozwiązań do osiągnięcia celu. Ustaleniu formy i metod baterii testowych.
 2. Wykonanie wybranych testów funkcjonalnych, sprawnościowych i/lub kondycyjnych w celu zdiagnozowania obecnego stanu pacjenta/sportowca oraz przedstawienie ich wyników i wskazania obszarów wymagających interwencji.
 3. Trener opracowuje okresowy plan organizacji szkolenia oraz periodyzację metod, form, środków i obciążeń treningowych realizowanych w trakcie współpracy.
 4. Sportowiec/klient/pacjent podczas procesu treningowego jest poddawany kontroli bieżącej, by na żądanie korygować stosowane obciążenie treningowe.
 5. Po zakończeniu poszczególnych podokresów treningowych, następuje weryfikacja efektów przedłużonych (kontrola operacyjna) pozwalająca dokonać modyfikacji struktury i obciążeń treningowych w kolejnych podokresach.
 6. Po zakończeniu pełnego cyklu treningowego weryfikowane są efekty kumulatywne (kontrola okresowa) stosownie do przyjętych celów treningu i planowanych zadań szkoleniowych. Ocena jest punktem wyjścia do korekt długofalowego procesu szkolenia.

Instytut Sportu i Nauki prowadzi swoją działalność na terenie Poznania i okolic.

Wypełnij formularz kontaktowy

Odpowiadamy najszybciej jak to możliwe

Biuro

ul. Droga Dębińska 3a,
Poznań