Aktywna rodzina

Zjawisko: aktywni rodzice, aktywnie dziecko, aktywny przyszły rodzic zostało zaobserwowane, a jego powtarzalność potwierdzona.

Nawyk aktywności fizycznej kształtuje się w okresie dzieciństwa i wpływa na nasze zachowania rekreacyjne w dorosłości. To, czy w ogóle i w jakim stopniu w okresie dorosłości będziemy podejmować aktywność fizyczną, jest istotnie związane z naszą aktywnością fizyczną w dzieciństwie (Ferguson i in., 1989; Frerichs i in., 1979; Williams i in., 1979; O’Connell i in., 1985; Godin i Shephard, 1984). Ponadto, okazuje się, że poziom aktywności fizycznej dziecka, zależy od poziomu podejmowanej aktywności fizycznej przez rodziców.

aktywny rodzic, aktywne dziecko, Instytut Sportu

Rycina 1. Uproszczony model oddziaływań aktywnych fizycznie rodziców na obecną i przyszłą aktywność ich dzieci.

Badania epidemiologiczne wykonane przez zespół Moora z Uniwersytetu Medycznego w Bostonie wykazały, że dzieci aktywnej fizycznie matki są dwukrotnie bardziej aktywne, niż te z rodziny nieaktywnej. Jeszcze silniejszy okazał się wpływ aktywnego fizycznie ojca, którego dzieci okazywały się 3,5-krotnie bardziej aktywne niż dzieci z rodzin prowadzących siedzący tryb życia. Jednak, najsilniejszy związek występuje, kiedy oboje rodziców jest aktywnych. Ich dzieci są 5,8-krotnie bardziej aktywne niż ich rówieśnicy z rodzin nieaktywnych fizycznie (Moore i in., 1991). W innych badaniach nie wykazano różnic między siłą wpływu aktywnej fizycznie matki a ojcem, wskazując na jednakowo silne oddziaływanie (Salis i in.; 1988). Z kolei w badaniach Perusse i wsp. (1988) wskazano na silniejszy wpływ matki. Różnica w sile wpływu zachowań jednego z rodziców na dziecko wydaje się być niezależna od płci, a związana z właściwościami osobniczymi rodzica, tj. osobowością i charakterem, a także ilością wspólnie spędzonego na zabawie czasu. Ten obszar w przyszłości wymaga dalszej eksploracji naukowej. Mimo, że mechanizm przyczynowo-skutkowy nie jest jednoznaczny, zjawisko: aktywni rodzice, aktywnie dziecko, aktywny przyszły rodzic zostało zaobserwowane, a jego powtarzalność potwierdzona (ryc 1.).

Piśmiennictwo:

  1. Ferguson KJ, Yesalis CE, Pomrehn PR, Kirkpatrick MB. Attitudes, knowledges, and beliefs as predictors of exercise intent and behavior in school children. J Sch Health 1989; 59:112-5.
  2. Frerichs RR, Webber LS, Voors AW, Sprinivasan SR, Berenson GS. Cardiovascular risk factor variables in children at two successive years: the Bogalusa Heart Study. J Chronic Dis 1979; 32:251-62.
  3. Williams CL, Carter B J, Arnold CB, Wynder EL. Chronic disease risk factors among children: the „Know Your Body” study. J Chronic Dis 1979; 32:505-13.
  4. O’Connell JK, Price JH, Roberts SM, Jurs SG, McKinley R. Utilizing the health belief model to predict dieting and exercising behavior of obese and nonobese adolescents. Health Educ Q 1985; 12:343-51.
  5. Godin G, Shephard RJ. Normative beliefs of schoolchildren concerning regular exercise. J Sch Health 1984; 54:443-5.
  6. Sallis JF, Patterson TL, Buono M J, Atkins C J, Nader PR. Aggregation of physical activity habits in Mexican-American and Anglo families. J Behav Med 1988; 11:31-41.
  7. Perusse L, LeBlanc C, Bouchard C. Familial resemblance in lifestyle components: results from the Canada Fitness Survey. Can J Public Health 1988; 79:201-5.
  8. Moore LL, Lombardi AL, White MJ, Campbell JL. Oliveria SA, Ellison RC. Influence of parents physical activity levels on activity levels of young children. J Pedriatr 1991; 118:215-9.

Leave a Reply