mgr Bartosz Malak

trener przygotowania motorycznego, neurobiolog, dietetyk sportowy Poznań, dietetyk Poznań

Bartosz Malak

Prezes Instytutu Sportu i Nauki

Zakres świadczonych usług:

 1. Działalność szkoleniowa (żywienie)
 2. Działalność szkoleniowa (kadry trenerskie)
 3. Trener przygotowania motorycznego
 4. Trener podnoszenia ciężarów
 5. Neurobiolog
 6. Dietetyk sportowy

Biografia

Trener i wychowawca młodzieży w klubie podnoszenia ciężarów LKS Budowlani-Całus Nowy Tomyśl oraz trener i koordynator szkolenia w Akademiach Sportowych Instytutu Sportu i Nauki.
W porozumieniu z ekspertami różnych specjalności opracowuje strategię nabywania wyspecjalizowanych umiejętności ruchowych przez dzieci i młodzież w wieloletnim procesie szkolenia sportowego opartym o rozwój biologiczny dziecka. Ciężar szkolenia, w sposób na świecie unikalny, nie jest przeniesiony na samą umiejętność, a na zdolność jej efektywnego nabywania, plastycznej adaptacji sytuacyjnej (dostosowania ruchu) oraz rozwój inteligencji kinestetycznej i funkcji poznawczych. Proces dydaktyczny rozpoczyna się w duchu krzewienia pasji do ruchu, wychowania poprzez sport, a dopiero na końcowych jego etapie wychowania dla sportu wyczynowego.
Realizowane projekty naukowe są wynikiem współpracy z Akademią Wychowania Fizycznego (fizjologiczna i kinematyczna charakterystyka rzeczywistej walki turniejowej w taekwondo olimpijskim; elektrofizjologiczna charakterystyka mięśni szkieletowych we wyspecjalizowanych aktach ruchowych oraz zmiany pobudliwość włókien nocyceptywnych w odpowiedzi na wybrane substancje farmakologiczne), a także Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu (wpływ otyłości, cukrzycy i wysiłku fizycznego na procesy neurogenezy w hipokampie dorosłych osobników).
Neurobiolog, kładący nacisk na utylitarne własności badań naukowych, spójne z rozważaniami teoretycznymi, praktyką kliniczną i humanizację wiedzy.
Wraz z Joanną Szurkowską wdraża cykl warsztatów edukacji żywieniowej pozwalających poszerzyć wiedzę na temat żywienia człowieka, zrozumieć relację między odżywianiem się, a stanem zdrowia i jakością życia oraz zastosować zdobytą wiedzę i umiejętności codziennej praktyce.

Chronologia

Wykształcenie:
 1. 2015 – 2017:
  Uniwersytet Przyrodniczy, Uniwerstytet Adama Mickiewicza, Akademia Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego w Poznaniu – neurobiologia
 2. 2015 – 2017:
  Akademia Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego W Poznaniu – sport; specjalizacja: trener przygotowania fizycznego i snowboard
 3. 2015:
  EXOS (Athletic Performance Institute), USA – specjalizacja: trener przygotowania motorycznego
 4. 2015:
  Polski Związek Podnoszenia Ciężarów, specjalizacja instruktorska – podnoszenie ciężarów, licencja nr 20000192
 5. 2013:
  Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej, specjalizacja instruktorska – kulturystyka, trójbój siłowy
 6. 2012 – 2015:
  Akademia Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego W Poznaniu – sport; specjalizacja: piłka nożna
 
Doświadczenie zawodowe:
 1. 2018 – obecnie:
  Zakład Biochemii, Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu
 2. 2018 – obecnie:
  LKS Budowlani-Całus Nowy Tomyśl
 3. 2017 – obecnie:
  Instytut Sportu i Nauki w Pozaniu
 4. 2016 – 2018:
  Laboratorium Elektrofizjologiczne Zakładu Biochemii AWF Poznań
 5. 2015 – 2018:
  Gnieźnieńskie Towarzystwo Atletyczne Chrobry
 6. 2016 – 2017:
  Koło Naukowe Dietetyki AWF Poznań
 7. 10-17 IX 2016:
  Mistrzostwa Europy w podnoszeniu ciężarów do lat 15 i 17, Nowy Tomyśl
 8. 2016:
  Kadra Młodzików Województwa Wielkopolskiego w podnoszeniu ciężarów
 9. 2016:
  Kadra Juniorów i Juniorek Makroregionu Północno-Zachodniego w podnoszeniu ciężarów
 10. 2015 – 2017:
  Ośrodek Sportu GTT Diament, Gniezno
 11. 2012 – 2014:
  Miku Fitness Club, Gniezno
 12. 2010 – 2012:
  Iron Gym, Gniezno

 

Prace badawcze:
 1. 2018 – obecnie:
  Wpływ temperatury na właściwości skurczu jednostek ruchowych w mięśniach brzuchatym przyśrodkowym i płaszczkowatym szczura. (Zakład Neurobiologii, Akademia Wychowania Fizycznego w Pozaniu)
 2. 2017 – 2018: 
  Elektromiograficzna charakterystyka mięśni szkieletowych podczas testów sprawności specjalnej u zawodników trenujących taekwondo olimpijskie (Zakład Lekkiej Atletyki i Przygotowania Motorycznego, Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu), w opracowaniu.
 3. 2017 – 2018: 
  Wpływ czynności przepony na poziom generowanej mocy i wzorzec ruchu u zawodników uprawiających olimpijskie podnoszenie ciężarów (Instytut Sportu i Nauki), w opracowaniu
 4. 2015-2017: 
  Charakterystyka fizjologiczna i kinematyczna rzeczywistej walki turniejowej w taekwondo olimpijskim na przykładzie Mistrzostw Polski w 2015 r. (Zakład Lekkiej Atletyki i Przygotowania Motorycznego, Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu)
 5. 2015 – 2017: 
  Wpływ wysiłku fizycznego na proliferację neuronów w hipokampie oraz profil metaboliczny i hormonalny u szczurów z otyłością i cukrzycą typu II (Pracownia Neurobiologii, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu).
 6. 2015: 
  Wpływ treningu oporowego na zmiany wielkości pola powierzchni pod zapisem skurczu w teście zmęczenia jednostek ruchowych FF (Zakład Biochemii, Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu).

Kontakt

Telefon : +48 667 895 161
E-mail : b.malak@isin.com.pl